HSO Göteborg

Anhörigföreningen Göteborg är medlemmar i HSO Göteborg (Handikappföreningarnas samarbetsorgan).  46 föreningar ingår i nätverket och vi är med för att få kunskap och för att i ett större sammanhang vara med och påverka stadens politiker och tjänstemän. Två gånger per termin deltar vi i representantskapsmöten. Representantskapsmötena är HSO:s högsta beslutande organ mellan årsmötena och de ger oss tillfälle att utbyta angelägen information och diskutera aktuella funktionshinderfrågor.

Inför årets sista möte den 14 november har vi fått följande frågor att diskutera i vår förening och sedan ta med oss till mötet:

Vilket stöd  vill vi ha från HSO? Vilka utbildningar  har vi behov av?

Vi ber dig tänka efter vad DU skulle vilja ha! Låt tanken sväva och hör sedan av dig till oss!

Uppe till vänster i inlägget finns en penna, klicka där så kommer du till kommentarsfältet! Skriv där och vi tar med oss det till mötet! Tack på förhand!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar