Göteborgs Stads riktlinjer för stöd till anhöriga

För att skapa förutsättningar för ett likvärdigt stöd till samtliga anhöriga som vårdar och stödjer närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller har funktionshinder har stadens riktlinjer för stöd till anhöriga reviderats. I enlighet med socialstyrelsens vägledning har de målgrupper som avses i begreppet närstående förtydligats. Riktlinjerna riktar sig till alla stadens medborgare och har kompletterats med ett barnperspektiv.

Samtliga chefer och medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver ökad kunskap och kompetens om anhörigperspektivet. I 2016 års centrala kompetensanslag har 400 tkr avsatts för delar av den kompetensutvecklingen.

Det är generellt sett fler kvinnor än män som ger anhörigstöd. Riktlinjerna tydliggör att invånare i Göteborgs stad som vårdar och stödjer närstående ska erbjudas ett jämlikt, likvärdig och individuellt stöd.

Socialstyrelsen har sedan 2009, på regeringens uppdrag, följt kommunernas arbete med att utveckla stöd till anhöriga som vårdar närstående . Det har skett en utveckling av anhörigstödet i landets kommuner men det finns fortfarande brister.

Riksrevisionsverkets granskning 2014 visade att anhörigstödet behöver utvecklas och att staten inte bidragit tillräckligt för att öka förutsättningarna för ett anhörigstöd som motsvarar behoven. Riksrevisionsverkets rapport har behandlats av regering och riksdag. De konstaterar att flera av de rekommendationer som riksrevisionsverket föreslår är föremål för utredning eller ingår i befintliga uppdrag till myndigheter.

Stockholms stad har ett program för stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen. Anhörigstödet som erbjuds liknar i mycket det utbud som finns i Göteborgs stad. Programmet innehåller mål och aktiviteter som skall följas upp via indikatorer årligen.

Här nedan kan du läsa om de nya riktlinjerna. Vi kommer att fördjupa oss i materialet på ett av våra medlemsmöten i vår!

Läs här

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar