Gode män får kliva åt sidan – nu kommer framtidsfullmakt

Nu blir det enklare att undvika en god man vid långvarig sjukdom.
Med en framtidsfullmakt kan anhöriga eller vänner ta över skötsel av ekonomin när någon tappar beslutsförmågan.

Den nya lagen om framtidsfullmakt gäller från och med i 1 juli. Det har fram till nu inte varit möjligt att själv bestämma vem som i framtiden ska sköta ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter när någon tappar sin beslutsförmåga genom till exempel sjukdom eller skada.

Nu kan en framtidsfullmakt vara ett bra alternativ till att förordna en god man eller förvaltare. En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera personer.

Den som har fått fullmakten, fullmaktshavaren, ska avgöra när huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte längre kan sköta sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Något läkarutlåtande krävs inte. Huvudmannen kan utse en person som ska vara granskare av framtidsfullmakten och hur den sköts, samt kräva in en årlig redovisning.

”Jag tror att framtidsfullmakter kommer att bli populära. Vi har redan skrivit ett antal fullmakter för kunder, som börjar gälla den 1 juli”, säger Susanne Forsman, familjerättsjurist på Carnegie Private Banking.

”Det kommer också sannolikt att avlasta systemet med god man.”

Kan man själv skriva en fullmakt?
”Det är en ganska enkel fullmakt, men det finns juridiska formkrav. Bland annat ska den bevittnas på ett särskilt sätt. Jag rekommenderar att en jurist anlitas.”

En framtidsfullmakt ökar möjligheterna att planera för framtiden och behålla kontrollen inom familjen. Äkta makar kan exempelvis skriva fullmakt åt varandra.

Vad händer om tvister i hur fullmakten används uppstår?
”Det finns bland annat möjligheter att få saken prövad i domstol”, säger Susanne Forsman.