Forskningsanslag till Henrik Zetterberg

Henrik Z, som omnämns i en artikel i Minnesvärt, har fått ett forskningsanslag på 2 miljoner euro! Anslaget kommer från European Research Council (ERC) och är mycket svårt att få. Man konkurrerar med forskare från hela världen och granskningen är mycket sträng.

Forskningsgruppen, som nu kommer att kunna utökas, studerar hur Alzheimers sjukdom uppstår på molekylär nivå i de tidigaste faserna. Det kan ske så tidigt som 10-20 år innan symtomen börjar visa sig och 25-30 år innan man har fullt utvecklad demens.

Henrik Zetterberg ser anslaget dels som ett erkännande för forskningslaget men även som ett tecken på att Alzheimers sjukdom är intressant att satsa på.

GP 2015-12-16

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar