Föreläsning om den nya patientlagen

IBIS – Intresseföreningen Bipolär Sjukdom bjuder in till föreläsning.

Johan Ståhlberg, verksamhetsutvecklare, och Peter Asplund, systemadministratör, Bipolär sjukdom, inleder med att berätta om VÄRDEBASERAD VÅRD. Värdebaserad vård är ett sätt för Psykiatrin att mäta vård med kvalitativa mått, så kallade styrkort. Metoden försöker svara på frågan ”Får det vi gör för patienten något resultat?”

Lasse Alfredsson , verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos, berättar om den NYA PATIENTLAGEN och vilka förbättringar den innebär för patienterna. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015 och syftet är att styrka och förtydliga patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Torsdag 8 september 2016, 18.00.

IBIS-Intresseföreningen Bipolär Sjukdoms lokaler på Gyllenkroken, Garverigatan 2. Hållplats Svingeln.

PRIS: 50kr – INGEN FÖRANMÄLAN

 Välkomna!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar