En artikel om depression

Den här artikeln i brittiska ”The Guardian”  beskriver erfarenheten av att stödja en deprimerad partner och samtidigt behåller sin egen mentala hälsa.

Först en sammanfattning på svenska:

  • Att känna att man måste hantera allting är naturligt men du måste också se till dig själv annars är du inte till någon nytta för din partner.
  • En depression är inte enbart en psykisk sjukdom. Den påverkar också det fysiska välbefinnandet, energinivån. En deprimerad person känner sig ofta väldigt trött och kan bli kvar i sängen hela dagen.
  • När din partner inte vill gå upp eller träffa andra blir du kanske arg. Det är naturligt. Den deprimerade känner sig hjälplös, utan hopp och upplever att han/hon inte förtjänar att bli hjälpt.  Han/hon kan inte se vad han/hon kan erbjuda. “Jag känner mig som jag förstör ditt liv” kan det låta.
  • Du slutar göra de saker som du tycker om att göra. Detta skapar skuldkänslor hos den deprimerade.
  • Deprimerade personer upplever ofta vardagliga saker som att öppna posten eller gå och handla omöjliga att göra.
  • Detta stressar den anhörige. Men ännu värre kan det vara att inte veta hur det står till med den deprimerades ekonomi. Det kan vara bra att komma överens om att du sköter det hela när partnern är dålig.
  • Berätta för familj och vänner. Att försöka upprätthålla fasaden tröttar och ökar din stress.
  • Ta inte sjukdomen personligt. Sänk dina förväntningar när den andre inte mår bra.
  • Du kommer ofta att känna som att det inte blir bättre. Du känner dig hjälplös. Men ditt tålamod, din omsorg och förståelse betyder så mycket för den deprimerade.

Här kan du läsa hela artikeln i ”The Guardian”

Sammanfaller så väl med det vi tog fram i vår workshop en gång