En anhörigs kamp för upprättelse

En av våra medlemmar kämpar för att få upprättelse för sin autistiske systerson Dick, som hon upplever har farit illa i vården. Åtal har väckts på grund av den polisanmälan de gjorde förra året när ofredandet avslöjades i och med att det visades i SVT. Rättegången kommer att vara 6 augusti i Varberg tingsrätt.

Tidigare har hon och hennes mamma, Dicks mormor, vunnit mot kommunen i Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

Nu har som sagt åtal väckts mot personal på Hultagården, där Dick bodde vid tiden för ofredandet. Vi följer hur det går.

Här kan du läsa om det och även få en bakgrundsbeskrivning.