Nytt nummer av Minnesvärt – ute nu!

Årets fjärde och sista nummer innehåller artiklar om hur en förändrad livsstil kan löna sig, att Stockholms läns landsting beslutat om garanterad utevistelse på kommunala och privata omsorgsboenden, något som, av olika orsaker, inte efterlevs. Relationsexperten BJ Gallagher har skrivit en rad krönikor om att det även fanns positiva inslag i hennes mammas insjuknande i Alzheimers sjukdom. Sångkören Vi sjunger Hjärna har sin motsvarighet på Anhörigcenter I Frölunda Kulturhus. Dit kan man gå med sin närstående och sjunga tillsammans med Jerker Eklund och Elin Ljungqvist.

Man kan även läsa om den undersökningsmetod som tagits fram av Kaj Blennow och Håkan Zetterberg och som godkänts som internationell metod vid diagnosticering av Alzheimers sjukdom.

Läs mer i Minnesvärt!!

Peer support

Begreppet peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta patienter i deras återhämtningsprocess. Man kan jämföra det med ett kamratstöd byggt på egen erfarenhet.

Västra Götalandsregionen genomför under våren 2016 en pilotsatsning på utbildning av peer supporters. Utförare av utbildning och implementering av yrkesrollen inom hälso- och sjukvård kommer att vara Regionalt Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa (KPH) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG).

Under december 2015 – februari 2016 kan man anmäla intresse för att delta i utbildningen som omfattar 12 veckor och påbörjas i mars 2016. Efter utbildningen påbörjar peer supportern en 12 månaders projektanställning,  inom de olika verksamheterna.

Känner du någon som kan vara intresserad? De kan anmäla sig till mia.harty@vgregion.se  Sista anmälningsdag 15 februari 2016

För mer information kontakta:

Sonny Wåhlstedt, NSPHiG, tfn 0704-59 91 15

Lise-Lotte Risö Bergerlind, KPH, tfn 0708-54 02 95

Mia Harty, KPH, tfn 0736-60 14 16

 

Ny enhet för personer med ätstörning öppnar i Högsbo

Den 1 januari 2016 öppnar en ny enhet för personer med ätstörning på fd Högsbo sjukhus. Enheten kommer att ha 8 heldygnsplatser.

Läs mer på SU:s hemsida

Anhörighandboken – en nyttig bok

Anhörighandboken är en webbaserad handbok utgiven av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att handboken ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild diagnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma behov som många anhöriga delar.

Läs den här

Nyttan av hosta

IMG_4428

Tack  Sture, för denna tänkvärda hostdikt, skriven av Dig på självaste Gustav Adolfsdagen :

 

Det är hostan som håller folket vid liv

mot sundhetens sötma med stora kliv

stärker vi våran slappa putande bål

och får magmuskler gjorda av stål

 

Så jag uppmanar folket i alla länder

ta tag i varandras svettiga händer

sjung en fin sång och hosta ikapp

till och med baken blir mindre slapp

 

Dock vill jag säga ett varnade ord

hosta inte vid ert middagsbord

skulle detta ske behövs Anhörigstöd

så hosta då med lite mindre glöd

 

Gör du då denna lilla försakelse

unna dig idag en liten fin bakelse

Gustav Adolf stupade som vite

för att han hostade alldeles för lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 


När jag inte längre är med – studiecirkel för föräldrar

 

favicon-ahgbg

 

Projekt Delaktighet och Stöd vid Bräcke Diakoni har en studiecirkel för föräldrar till vuxna söner eller döttrar med funktionsnedsättning. Cirkeln ger stöd och verktyg inför framtiden och lyfter teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver när man inte längre finns.

Höstens cirkel går mot sitt slut och ikväll var Anhörigföreningen inbjuden. Det blev en bra diskussion och många frågor. Vi diskuterade syfte och mål med föreningen och hur vi på olika sätt försöker påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter så att anhöriga får det stöd de är berättigade till.

Anhörigutbildning i Gamlestaden

anhörigcafe

 

Per Johan Ekelöf presenterade Anhörigföreningen Göteborg för ett tjugotal anhöriga i en utbildning som Anhörigstöd i Angered håller tillsammans med Psykos Nordost. Per Johan berättade om föreningen och fick svara på frågor från intresserade deltagarna. Han presenterade vår hemsida och hälsade deltagarna välkomna att bli medlemmar i föreningen.

 

SU Psykos i Mölndal ser över sina anhörigrutiner

P1110307

Per Johan Ekelöf och Lena Hultén representerade Anhörigföreningen Göteborg i ett uppdrag som kom från SU Psykos i Mölndal. Hur tar vi tillvara den resurs som anhöriga utgör? Vilken information vill man som anhörig få? Hur kan vi förbättra vårt anhörigarbete? Det var några av de frågor som SU Psykos ville rådgöra med oss om. Vi har nu fått ett material som vi ska titta på och kommentera.

Intressant att få komma med synpunkter i sådana uppdrag! En viktig del av Anhörigföreningens arbete!