Nedskärning av kuratorstjänster inom psykiatrin

Som ett led i att Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett sparbeting kommer antalet kuratorstjänster inom psykiatrin att skäras ned med 6 tjänster – 4 inom öppenvården och 2 inom heldygnsvården.

Metoden för nedskärningarna blir den sk osthyveln, man skär lika över alla verksamheter i stället för att punktmarkera vissa verksamheter. Lika för alla alltså.

Träff med Nätverket Anhörigkonsulter i Göteborg (NAG)

Var inbjuden till Nätverket Anhörigkonsulter Göteborg för att berätta om hur det går för vår förening. Jag visade vår hemsida, berättade om våra arbetsgrupper och vad som ligger i pipen för oss. Jag bad NAG att fortsätta med att marknadsföra oss, komma med bidrag till hemsidan och gilla oss på Facebook. Samarbetet är utmärkt, nästa år satsar vi på att springa Blodomloppet tillsammans!

Nästa år Blodomloppet!

 

 

 

26 november Alzheimercafé

Årets sista Alzheimercafé ägnades åt de läkemedel som är vanliga vid Alzheimers sjukdom. Det var Krister Westerlund, ordförande i Malmö, som med sina 20 års erfarenhet i ryggen, berättade om historiken och dagsläget för de läkemedel som kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom. Trots många forskningsinsatser finns ännu inga bromsmediciner som stoppar sjukdomsprocessen, men man kan få god symtomlindring och slippa rastlöshet, ångest, aggressivitet och oro.
Alzheimers sjukdom förorsakar att acetylkolin, som är en naturlig beståndsdel i hjärnan, försvinner, med olika funktionsnedsättningar som följd.

1988 kom den första acetylkolinesterashämmaren vid namn Exelon i tablettform, som hade god effekt i liten dos men var mycket svår att hitta rätt när det gällde högre doser.
1996 kom Aricept. Den var lätt att ta men gav vissa biverkningar fr a från magen och yrsel.
2000 kom Remenyl med en inbyggd nikotinreceptor som gav ökad blodcikulation
2012 kom Exelon i plåsterform, vilket gjorde att man fick den goda effekten och att den var mycket lättare att administrera.

2002 kom Ebixa som är en sk glutamathämmare och som har haft många goda effekter.

Det händer att läkaren skriver ut något av ovan nämnda preparat, men när man kommer till apoteket vill de ge ett annat preparat. Orsaken är att för flera av preparaten har patentet gått ut och då kan andra läkemedelsföretag tillverka samma läkemedel utan att behöva bekosta forskningkostnader. Ersättningspreparaten har alltså samma effekt till en lägre kostnad, vilket självklart är positivt för statskassan.

Antidepressiva läkemedel kan ha god effekt utan att det medför att patienten blir alltför trött och hängig. Däremot är det generellt sett mindre lämpligt att använda sk neuroleptika, t ex Haldol, Risperidon, Heminevrin eller Sobril. Varje individ bör självklart bedömas utifrån sina förutsättningar men vid diagnosen Lewy-Body´s demens anses det allmänt att neuroleptika är helt olämpligt.

Idag beräknas 4 av 10 patienter få symtomlindrande läkemedel.

Ann-Sofie O`Dwyer, Silviasyster och ordförande i Göteborgsföreningen, berättade kort om Silviasystrarna. Ursprunget är att drottning Silvias mamma fick Alzheimers sjukdom och att man då inköpte en fastighet i Drottningholm där man startade en utbildning riktad till undersköterskor och sjuksköterskor. Ann-Sofie var en av de första 34 undersköterskorna som utbildades, idag räknar man med att 300 har gått utbildningen som numera är på distans och omfattar 2 år.

Vad innehåller en demensutredning?
Grundutredningen innehåller MMSE, ett enklare test samt blodprover.
Man gör dessutom hjärnavbildning och tar prov på ryggmärgsvätska. Anamnesen – berättelsen om hur personen fungerar och hur symtomen utvecklats – är mycket viktig i sammanhanget. Det kan handla om att man plötsligt inte klarar vardagliga saker som att använda kaffebryggaren eller spisen eller att man inte hittar hem.

För att komma till Minnesmottagningen, där man möter specialister på olika demenssjukdomar, för utredning krävs en remiss från läkare på t ex vårdcentral. Man kan även skriva en sk egenremiss, där man beskriver vilka problem man har och skicka direkt till Minnesmottagningen i Mölndal.

Det var alltså en mycket informativ kväll som Krister bjöd på och vi önskades god julhelg och önskan om återseende på nästa års första möte som blir i februari. Annons kommer i GP!!

Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud

Mirja från Anhörigstöd Centrum deltog i novembers medlemsmöte och informerade om att Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ett personligt ombud medverkar till att man får rätt hjälp från samhället. Man kartlägger befintliga insatser och gör sedan en plan för hur man ska tillgodose dina behov av ytterligare insatser. All planering sker utifrån individuells behov.

För mer information kontakta anhörigkonsulent i ditt område:

Tel 031-49 76 27
Majorna – Linné
Centrum
Västra Göteborg
Askim – Frölunda – Högsbo

Tel 031-704 46 50
Angered
Östra Göteborg
Örgryte/Härlanda
Västra Hisingen
Lundby

Anhörigas Riksförbunds första Podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

Anhörigas Riksförbunds första podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

Nationella anhörigdagen 6 oktober 2015

Nätverket Anhörigstöd i Göteborgs stad bjöd in till Anhörigdag på Stadsbiblioteket. Det är nu 10 år sedan den nationella anhörigdagen inrättades och en hel del har hänt, men det återstår fortfarande mycket att göra.

I en fullsatt hörsal inledningstalade Anna Sibinska (Mp), ordförande i SDF Centrum, bl a om att det nu är dags att revidera Riktlinjerna för anhörigstöd i Göteborg. Man räknar med att de nya riktlinjerna kommer i bruk januari 2016.

 

P1110382

Anett Karlsson, Anhörigas riksförbund, talade om de anhörigas pressade situation och den begränsade möjligheten att kunna göra något eget, vilket är så vanligt förekommande. Hon nämnde riksförbundets Anhöriglinje dit man kan ringa för att få tala med någon om sin situation och om hur de lokala föreningarnas fokus framför allt ligger på att påverka kommunernas verksamheter, medan riksförbundet arbetar med att väcka opinion i större, mer generella frågor. Anett beräknade att det i Göteborg bör finnas ca 70 000 anhöriga, varav 42 000 är i arbetsför ålder.

P1110383Kvällens huvudattraktion var dock Katerina Janouch, författare till boken Anhörig, som beskriver ett mångårigt äktenskap med en missbrukande man och sitt eget medberoende. Katerina ser medberoende som en sjukdom som borde finnas med i FN:s lista över funktionsnedsättningar. Nu är det inte så utan de anhöriga får hantera sitt medberoende bäst de kan även efter att en missbrukande närstående fått hjälp och kunnat ta ut ur elände och misär.

Själv såg hon sig som en duktig flicka från en familj som snarare missbrukade arbete än alkohol och som kanske hade den riskabla kombinationen att fascineras av spännande män som hon skulle kunna räta upp när bruket av alkohol övergick i missbruk.

Katerina menar att egentligen är missbrukare inte alls särskilt spännande, snarare är de precis lika varandra i sitt behov av att skylla allt på andra, inte ta ansvar för sitt liv och tycka synd om sig själva. Medberoendet innebär att man bedrar sig själv – ibland så till den grad att man borde få en Oscar – att man ljuger för sig själv, gentemot omgivningen och – allra värst – mot sina barn.

Självbedrägeriet innebär också att man har ett starkt kontrollbehov, det som sedan gör det så svårt att släppa, för man tror inte någon annan kan ta över, framför allt inte den närstående själv.

Katerina var verkligen uppriktig och fångade oss med sin – trots allt – humoristiska berättelse. Hon menar att man måste kunna skämta och se det absurda i vad som händer, annars orkar man inte komma vidare.

P1110384Som avslutning  sjöng Elin Ljungqvist, anhörigkonsulent i Frölunda, vackra visor innan vi gick ut i oktoberkvällens mörker.

 

Katerina Janouch, Lena Hultén, Bibi Lang

Katerina Janouch, Lena Hultén,
Bibi Lang

Alzheimertidningen – Tema anhörig

Senaste numret av Alzheimertidningen har anhöriga som tema.

Artiklarna fokuserar på:

  • Hur går en demensutredning till?
  • Juridiska råd i samband med demenssjukdom
  • Hur länge kan man köra bil?
  • Terry Pratchett, mannen som trots en demensdiagnos skrev ett stort antal mycket framgångsrika fantasyböcker.
  • Hur Reagan,Bush och fotbollsstjärnor kan förbättra diagnosticering av Alzheimer.
  • Två års fängelse för fejkad demens

Tidningen kommer ut fyra ggr/år och ingår i medlemsavgiften som är 200:-/år eller 2000:- för livslångt medlemskap.

Alzheimer Sverige – föreningens nya namn – anordnar också caféträffar i Göteborg, med bra och aktuella föreläsare och lokala underhållare. Håll utkik i dagspress eller här på vår hemsida under Aktiviteter!

Marknad i Flunsåsparken den 30 augusti

Anhörigföreningen Göteborg deltog i Hisingens funktionshinderdag!

Vårruset 11 maj

Den 11 maj deltog vi i Vårruset. Vi var 19 personer som ställde upp i våra orange tröjor. En del gick en del sprang, men alla kom fram och fick medaljer!