Brister i vården för personer med självskadebeteende

I många år har patienter med självskadebeteende kunnat få plats på behandlingshem genom regionens valfrihetsbudget. Men sedan den sista september 2015 har regionen inga avtal med behandlingshem. I många år har Västra Götaland använt region Skånes tre upphandlade behandlingshem, men när deras avtal löpte ut stod även den västsvenska regionen utan.

I regionens utvecklingsplan för psykiatrin som antogs 2014 står inget om behandlingshem för självskadebeteende. Några sådana kommer inte finnas, berättar Tobias Nordin, psykiater och verksamhetschef vid Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nationella självskadeprojektet har sammanställt rekommendationer för vården. Utifrån dem har Västra Götalandsregionen beslutat att det 2018 ska det finnas fem vårdnivåer (se faktaruta) och inga externa behandlingshem.

– Ärligt talat har vi ibland känt oss bakbundna av avtalen, säger Tobias Nordin.

Läs mer här!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar