Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud

Mirja från Anhörigstöd Centrum deltog i novembers medlemsmöte och informerade om att Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ett personligt ombud medverkar till att man får rätt hjälp från samhället. Man kartlägger befintliga insatser och gör sedan en plan för hur man ska tillgodose dina behov av ytterligare insatser. All planering sker utifrån individuells behov.

För mer information kontakta anhörigkonsulent i ditt område:

Tel 031-49 76 27
Majorna – Linné
Centrum
Västra Göteborg
Askim – Frölunda – Högsbo

Tel 031-704 46 50
Angered
Östra Göteborg
Örgryte/Härlanda
Västra Hisingen
Lundby