Anhörigriksdagen i Varberg

Anhörigas Riksförbund anordnar årets anhörigriksdag i Varberg 10-11 maj. I år är det 20-årsjubileum och lite extra festligt! Kanske kan vi åka tillsammans?

Gå in på Aktiviteter och läs mer!

20140307_084902

Att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) anordnar en dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten!

Det hela går av stapeln fredag 15 april på Hotell Kusten i Majorna i Göteborg.

Läs mer om program, tider, kostnad osv under Aktiviteter!

 

203

Noteringar från möte med NSPHiG

Anhörigföreningens representant deltog 2 februari i NSPHiG:s (Nationell Samling Psykisk Hälsa i Göteborg) styrelsemöte där de olika diagnosföreningarna rapporterade om sina aktiviteter, ordförande meddelade att jobbcoacherna på Arbetsförmedlingen, trots mycket bra resultat, upphör samt att det nu är aktuellt att söka arbete som peer supporter (kamratstödjare) inom psykiatrin. Ordförande och en medarbetare från NSPHiG har besökt Nottingham som har mycket goda erfarenheter av att ha peer supporters anställda inom vården. Projektet är ett av fyra i Sverige, övriga platser är Västerbotten, Stockholms stad och Skåne.

(H)järnkoll har ett nära samarbete med Timo Räisinen som just är på turné med sin föreställning med Ted Gärdestads musik. 3 mars har han releasekonsert och intäkterna går oavkortat till föreningar för psykisk ohälsa.

(H)järnkoll kommer även att medverka i årets Way out west, som i år har psykisk hälsa som tema.

 

 

Strokeenheten inom Sahlgrenskas Universitetssjukhus bjuder in patienter och deras anhöriga

Att drabbas av stroke/TIA kan innebära en plötslig och stor förändring av hela livssituationen. Sjukhusvistelsen är omtumlande och många patienter och anhöriga hinner inte/orkar inte bearbeta alla känslor och intryck. Istället kommer många tankar och frågor upp efter utskrivningen från sjukhuset.

Strokeenheten inom Sahlgrenskas Universitetssjukhus bjuder därför in patienter och deras anhöriga till en föreläsningsserie om Stroke, strokevård och rehabilitering. Syftet är att ge ökad kunskap om Stroke, hur man kommer vidare och vad man kan göra för att undvika att drabbas på nytt.

Föreläsningsserien ges tre gånger per år. Nytt för i år är att anhörigorganisationer är inbjudna att medverka. Kommunens Anhörigstöd, Strokeföreningen, Hjärnkraft och Anhörigföreningen Göteborg. Bibi och Lena har deltagit på förberedandemöten. Intressant och lärorikt och ger en möjlighet att skapa kontakter! Den 3 maj startar serien och vi medverkar den 26 maj kl 17-19.018

 

 

En levande och aktiv förening!

Du vet väl att du kan skriva kommentarer till inläggen på bloggen? Många tankar rör sig även emellan vår möten! Klicka på pennan!

Psykiatri psykos bjuder in till anhöriginformation

Är du anhörig till en person som har eller har haft kontakt med Psykiatri Psykos? Då är du välkommen till oss för att få information om vården som bedrivs på kliniken. Syftet med träffarna är att du som anhörig skall få information om vården, vilka stödinsatser som finns att tillgå. Vid två tillfällen kommer en läkare att beskriva mer om läkemedel och behandling. Ingen föranmälan krävs.

Lär mer här:   Anhörig drop in

Medlemsmöte 2016-01-28

Vid mötet deltog 19 medlemmar inkl styrelsen.

Lena Hultén och Yvonne Santamans redogjorde för resultatet av den work shop som Yvonne genomförde i november. Framför allt framkom behovet av att få tala med andra med liknande erfarenheter och att finna stöd hos varann, men även möjligheten att kunna påverka sin situation som anhörig. Man vill få information om anhörigfrågor och få tips om olika stödresurser. Man vill också att föreningen arbetar för att underlätta för anhöriga att involveras i sjukvård och omsorg.

En del medlemmar vill bistå med sin tid, i den mån man orkar med det.

Vi talade även om hur vi når nya medlemmar och det råder tystnadsplikt avseende personlig information som tas upp på medlemsmöten.

Vill du läsa Yvonnes sammanställning, så hittar du den här:

Workshop 24 november

Under mötets andra del hade Lena bjudit in Sassa Hällås från Studieverksamheten Vuxenskolan för att informera om vad ett studieförbund kan erbjuda en förening.

Sassa presenterade bl a kamratcirkeln, som en form av lärande i en förening. Man bildar en grupp på 3 – 12 personer med intresse för ett gemensamt ämne. En av deltagarna utses till cirkelledare, vilket innebär att man ansvarar för att registrera närvaro mm. Man behöver inte vara särskilt kunnig i ämnet eftersom syftet är att söka kunskap tillsammans.

Det blev en livlig diskussion om Sassas information och olika idéer bollades fram och tillbaka. Vi pratade även om hur man som medlem kan hitta andra medlemmar med närstående med liknande problematik.

Mötet avslutades med kaffe, smörgås och bullar och fortsatta diskussioner.

Tack för en trevlig och livlig kväll!

 

Anhörigas Riksförbunds viktigaste frågor?

Bifogar här bilder och ett dokument från vårt möte med Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Läs och begrunda, hjälp till att påverka!

  • Är beskrivningarna och målen relevanta
  • Är åtgärderna vad som behövs?
  • Är insatserna de rätta för att nå målen?
  • Övriga förslag och synpunkter

Våra synpunkter ska vara inne senast 10 februari. Du kan lämna dina synpunkter direkt här på hemsidan! Det finns plats för kommentarer vid inlägget!

Bilder från AHR:s besök

Remiss Intressepolitiska frågor

674

 

Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund, på besök

Den 21 januari hade föreningen besök av Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Ann-Marie berättade om Riksförbundet och pekade på hur förbundet ska möta framtidens allt större utmaningar med ökande antal äldre, ökande psykisk ohälsa och minskande resurser. Hon delgav oss innehållet i ett nyframtaget dokument med förbundets viktigaste frågor. Vi kommer att publicera det här och be om era synpunkter! Ann-Marie poängterade att det är viktigt med många medlemmar så att våra röster blir allt starkare. Man kan vara stödmedlem om man inte orkar delta i möten eller diskussioner.

Vi hade en livlig diskussion somAnn-Marie jag tror att  vi alla uppskattade!

Skev bild av en alldeles utmärkt sjukvård!

Här kommer ett inlägg på insändaren som fanns i GP för ett par dagar sedan! Var gärna med i debatten!

Läs mer!