Betydelsen av att få möta andra anhöriga

Gemenskap, att få prata om sina tankar och känslor, är viktig återhämtning för dig som anhörig. I Göteborg bjuder man in till erfarenhetsgrupper. Foto: Hidvi Group

När en närstående drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa, så drabbar det även dig som anhörig. Många av oss anhöriga har vänt ut och in på oss själva för att skaffa information och kunskap om diagnosen som har blivit ställd. Vi stöttar, vårdar, tröstar och hjälper, vi gör allt i vår makt för att vår älskade närstående ska få ett så bra liv som möjligt.

Vi gör allt detta av kärlek, men tyvärr så finns det en stor tendens att vi glömmer bort oss själva. Tyvärr känner också många en rädsla och skam över att prata öppet om vad de går igenom.

I våra erfarenhetsgrupper möter du andra anhöriga som har liknande erfarenheter som du själv. Vi har alla någon närstående med fysisk eller psykisk ohälsa. Vi träffas i mindre grupper, var tredje vecka. Här pratar vi om livet, vardagen och utbyter erfarenheter. Här möts du av förståelse, omtanke, ett lyssnande öra och värmande och stöttande ord.

Ökat intresse för erfarenhetsgrupper

Känslan av att möta personer som själva har liknande problematik kan ge en lättnad och energi. Vi i Anhörigföreningen Göteborg har märkt ett ökat intresse och behov av våra erfarenhetsgrupper. Vår förhoppning är att kunna utöka och skapa fler grupper.

Då vi märkt att beroende på vilken roll du som anhörig har, förälder, barn, syskon, partner, så kan behoven skilja sig lite. Men i grund och botten har vi alla samma behov – att få möta likasinnade, förstående människor, få prata och framför allt dela med oss av våra erfarenheter och vår vardag, utan att behöva förklara en massa.

Utökar efter behov

I dag har vi en erfarenhetsgrupp för män och två som är öppen för alla oavsett kön. Nu till hösten hoppas vi på att kunna starta bland annat en erfarenhetsgrupp för syskon. Vi utökar till fler grupper efter behov.

Känner du att detta är något för dig? Vill du ha mer information? Hör av dig till Anhörigföreningen Göteborg, oavsett om du behöver någon som lyssnar, vill dela med dig av din erfarenhet eller bara ha en kram. Dina känslor, tankar och välmående är viktiga för oss.

Vi finns här för dig.

Anhörigföreningen Göteborg

Kontakt
E-post: info@anhoriggbg.se
Telefon: 0735-289828.