Beteendestörningar är något vi alla har – om kognitiv svikt

Beata Terzis, psykolog med specialinriktning demens och kognition. Arbetar på Frösunda omsorg.

För en tid sedan skulle jag hyra en bil. Jag ringer i förväg till bensinmacken och försäkrar mig om att jag får parkera min egen bil hos dem. När jag hämtar bilen säger personalen i en bisats att jag inte kan lämna min bil där. Vips rusar mina nivåer av adrenalin, noradrenalin och kortisol till oanade höjder och jag börjar skälla ut den stackars killen i kassan. Det varar högst 20 sekunder, sedan sansar jag mig och ber tusen gånger om ursäkt. Det hela visade sig vara ett missförstånd, men jag hade uppvisat en klassisk beteendestörning!

När man drabbas av kognitiv svikt så uppvisar man förutom kognitiva nedsättningar som perceptionsstörning, nedsatt uppmärksamhet och exekutiva svårigheter även en mängd beteendestörningar, till exempel nedstämdhet, sömnsvårigheter, vanföreställningar, eller …aggressivitet. Många gånger är dessa symptom en konsekvens av den nedsatta kognitionen. En vanlig orsak till kognitiv svikt är stress och det som händer är att stresshormoner frisätts och blodflödet omfördelas från hjärnan till musklerna. Vi blir alltså snabbare och starkare, men tappar det logiska tänkandet.

Det som stressar oss kan summeras i tre orsaker: miljön, bemötande från andra samt inre tillstånd som till exempel smärta. Individer som sedan tidigare har en kognitiv svikt på grund av en demenssjukdom, stroke eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en lägre stresströskel och uppvisar därmed lättare olika beteendesymptom. Det är viktigt att förstå att det kan vara vi som anhöriga och miljön runt personen som sviktar kognitivt, som kan trigga eller vara orsaken till olika beteenden. Utan att vi är medvetna om det. Vi kanske pratar lite för högt, lite för fort och ger för mycket information på en gång.

Detta kan vara oerhört belastande för en person som har nedsatt uppmärksamhet, är ljudkänslig och dessutom ”förlångsammad” i sin informationsbearbetning. Reaktionen kan helt logiskt bli irritation, ilska eller nedstämdhet. Det är dags att sluta betrakta olika beteendesymptom som exklusivt knutna till specifika diagnoser, utan som en naturlig och logisk följd av kognitiv svikt, som vi alla drabbas av då och då. Ännu viktigare är att försöka modifiera sitt eget beteende, se över miljön eller uppmärksamma smärttillstånd hos den kognitivt sviktande individen för att inte framkalla beteendestörningar.

BEATA TERZIS
psykolog med specialinriktning demens och kognition. Arbetar på Frösunda omsorg.