Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. För hälso- och sjukvården innebär lagändringen en skyldighet att särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.

Foldern som du kan läsa nedan innehåller en kort sammanfattning av kunskapsstödet. Den riktar sig till den som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och möter personer som har spelproblem, spelmissbruk eller spelberoende.

Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Läs foldern här!