Inlägg av Katarina Linglander

Lyssna

Livet är ett ogripbart mysterium som sänder på några frekvenser som bara få kan höra det sänder starkt till folken i världens länder och de som hör bäst är ofta väldigt sköra Sture primaten

Ätstörningar i fokus på nationella anhörigdagen den 6 oktober

Göteborg Stads anhörigstöd bjöd in att fira nationella anhörigdagen i Stadsbibliotekets hörsal. Årets tema var ätstörningar där tre föreläsare delade med sig av kunskap och erfarenheter. Ellen Abrahamsson, regionansvarig för föreningen mot ätstörningar Frisk & Fri, tog upp fakta, varningssignaler, bemötande och hur man samtalar kring mat, kropp och självkänsla. Mycket pedagogiskt! Carina, som är […]

VI SYNS PÅ DEN NATIONELLA ANHÖRIGVECKAN

Runt om i många av landets kommuner har Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar och kommunernas anhörigstöd aktiviteter för dig som anhörig. Veckan avslutas med Nationella Anhörigdagen söndagen den 6 oktober. Under 14 dagar med start denna vecka kommer Anhörigföreningen att synas på elektroniska tavlor. Det är 16 skärmar som förmedlar budskapet i 10 sekunder var 3:e minut […]

ÄR DU BERÄTTIGAD TILL BOSTADSTILLÄGG!?

Närmare 170 000 personer missar att få bostadstillägg, som inte ska förväxlas med bostadsbidrag, vilket man ansöker om hos kommunen.  Fler än 129 000 ålderspensionärer och 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning beräknas vara berättigade till ett tillägg men känner inte till det. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män går miste om tillägget. I genomsnitt går dessa […]

Alla anhöriga är anhöriga! Det vet vi i föreningen, men vet kommunalråden det?

För några veckor sedan träffades vi i “gruppen för påverkan” och diskuterade hur vi kan påverka de beslut som kommunstyrelsen i Göteborg fattar. Bakgrunden till det hela var att vi i gruppen hade uppmärksammat att det i ett tjänsteutlåtande kring stadsdelsnämndernas framtida organisation endast talades om stödet för anhöriga till äldre. Vi i föreningen vet […]