Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

 

Detta inspirationsmaterial om ”Att möta anhörigas känslor och existentiella behov” bygger på det material som kommit fram i ett blandade lärande nätverks, BLN, diskussioner och dokumentation under 2014–2015. Det var sju kommuner runt om i Sverige som deltog i det nationella nätverket med ett eget lokalt blandat lärande nätverk bestående av anhöriga, personal, chefer, politiker och frivilliga. Texten består av olika teman som utkristalliserats under arbetets gång i nätverket.

Inspirationsmaterialet kan användas som underlag för diskussioner i anhöriggrupper, vid personalmöten, som studiecirkelmaterial eller andra utbildningar.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar