Artikel från tidningen ÅSS Emellan

Här är en artikel publicerad i Svenska Ångestsyndromsällskapets tidning ÅSS Emellan, det var ett temanummer om anhöriga. Artikeln är skriven av Mona Ringebrand.

Anhörigföreningen vill påverka och förändra.

Syftet med Anhörigföreningen Göteborg är att skapa en plats dit anhöriga kan vända sig och träffa andra i liknande situation. Föreningen vänder sig till alla anhöriga oavsett diagnos.

Jag träffar Jaana Laitala som är sekreterare i Anhörigföreningens styrelse. Det hon ser som den stora fördelen med föreningen är att den är till för alla oavsett ålder och diagnos.

– Man har mycket gemensamt som anhörig. Det handlar ofta om att orka finnas där och stötta på bästa sätt men också att orka med sig själv och få utrymme för det. Det är viktigt att ha en plats där man kan prata av sig om hur jobbigt och svårt det kan vara ibland, vilka svårigheter man stöter på och få och ge råd och tips till varandra. Jag hade varit glad om jag hade hittat föreningen tidigare när min mamma var sjuk till exempel.

Anhörigföreningen Göteborg har ca 100 medlemmar och verksamheten finansieras av medlemsavgifter och ett litet kommunalt bidrag. NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) sponsrar också verksamheten. Idag har föreningen ingen egen lokal men lånar av Anhörigkonsulenterna Centrum. Förutom möten, caféträffar, intressegrupper och samtalsgrupper direkt i verksamheten arbetar föreningen även i ett större perspektiv.

–Vi har som mål att påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter med syftet att se till att riktlinjer avseende anhörigperspektivet följs och implementeras i den kommunala verksamheten. Vi skulle gärna se att kommunen hade ett kommunalt anhörigråd som bland annat bevakar detta. I kommunen finns till exempel redan pensionärsråd, funktionshinderråd och ungdomsråd, säger Jaana Laitala.