Årsmöte NSPHiG 2016

27 april hade NSPHiG sitt årsmöte och som vanligt behandlades punkter som bl a ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet. En nyhet är att man fortsättningsvis kommer att skilja mellan styrelse- och nätverksmöten. Vid styrelsemötena deltar endast föreningar som är medlemmar i NSPHiG medan även associerade föreningar, som valt att av olika anledningar stå utanför medlemskap, är välkomna på nätverksmöten. Dessa kommer att ha formen av informationsutbyte och diskussion men inga beslut om verksamhetens ekonomi mm. Målet är att ha högt i tak och en levande dialog.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar