ÄR DU BERÄTTIGAD TILL BOSTADSTILLÄGG!?

Närmare 170 000 personer missar att få bostadstillägg, som inte ska förväxlas med bostadsbidrag, vilket man ansöker om hos kommunen. 

Fler än 129 000 ålderspensionärer och 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning beräknas vara berättigade till ett tillägg men känner inte till det. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män går miste om tillägget.

I genomsnitt går dessa personer miste om 1 300 kronor per månad. Bostadstillägget kan sökas även av dem som bor i villa eller bostadsrätt. Bostadstillägg kan du ha rätt till om du har en sammanlagd inkomst (pension + annan inkomst) på högst 15 000 per månad efter skatt.

Från den 1 januari 2020 kommer det nya regler vilket bland annat innebär att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor per mån till 6 540 kronor per mån.

Du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, vilket kan ta lång tid, upp till 25 veckor, så se över om du kan vara berättigad och sök så snart du kan! Numera kan även anhöriga ansöka för sin närstående.

Du hittar mer information på Pensionsmyndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se. Sök på bostadstillägg.