Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund, på besök

Den 21 januari hade föreningen besök av Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Ann-Marie berättade om Riksförbundet och pekade på hur förbundet ska möta framtidens allt större utmaningar med ökande antal äldre, ökande psykisk ohälsa och minskande resurser. Hon delgav oss innehållet i ett nyframtaget dokument med förbundets viktigaste frågor. Vi kommer att publicera det här och be om era synpunkter! Ann-Marie poängterade att det är viktigt med många medlemmar så att våra röster blir allt starkare. Man kan vara stödmedlem om man inte orkar delta i möten eller diskussioner.

Vi hade en livlig diskussion somAnn-Marie jag tror att  vi alla uppskattade!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar