Anhörigutbildning i Gamlestaden

anhörigcafe

 

Per Johan Ekelöf presenterade Anhörigföreningen Göteborg för ett tjugotal anhöriga i en utbildning som Anhörigstöd i Angered håller tillsammans med Psykos Nordost. Per Johan berättade om föreningen och fick svara på frågor från intresserade deltagarna. Han presenterade vår hemsida och hälsade deltagarna välkomna att bli medlemmar i föreningen.