Anhörigföreningen träffar blivande undersköterskor

Torsdag 25 februari hade Jerker Eklund, Anhörigcenter Väst bjudit med Anhörigföreningen till en eftermiddag om anhörigskap för blivande undersköterskor.

Vi möttes av 25 elever med erfarenhet från sjukvård och omsorg, som idag arbetar inom olika områden i Göteborg och går på utbildning en dag i veckan.

Jerker berättade om de lagar som styr vilka stödinsatser man har rätt till som anhörig, hur anhörigcenter fungerar och vilka olika aktiviteter de erbjuder och Bibi berättade om sin resa som anhörig, från de diffusa symtomen på demens, via diagnosen och vidare genom olika stödinsatser och den stora brytpunkten då maken inte längre kunde bo kvar hemma.

Någon av eleverna hade egen erfarenhet av att tidigt i livet drabbas av ena förälderns sjukdom och hur det då inte fanns någon som förhörde sig om hur det kändes.

Flera påtalade att de ibland känner behov av att ha ett avslutande samtal med någon anhörig när en närstående har gått bort. Man har kanske sörjt för den boende under lång tid och stått den boende nära och vill ha möjlighet att både ge och få stöd.

Eleverna var mycket engagerade och erfarna och ställde många jättebra frågor och kom med synpunkter. En mycket intressant och levande eftermiddag för oss alla!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar