Anhörigfällan: S storsatsar på äldrevård: ”300 nya boenden”

Kommunerna ska få mer resurser för att förbättra stödet till alla anhöriga som gör fantastiska insatser. Dessutom ska 300 nya äldreboenden byggas så att alla äldre som vill flytta hemifrån också kan göra det.

Det säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SvD.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Magdalena Andersson känner mer än väl igen sig i berättelserna från SvD:s serie Anhörigfällan. Hon har egen erfarenhet av den vardag som många anhöriga lever i när de tar hand om någon närstående som är sjuk. Ibland handlar det om årslånga insatser för att hjälpa sina sjukliga föräldrar.

– Ni pekar på en stor utmaning som finns för många människor och i takt med att andelen äldre blir större är det här ett ökande problem som vi måste ta tag i. Det gäller inte minst gruppen av personer med demenssjukdomar som behöver mycket tillsyn.

– Under nästa mandatperiod kommer det vara ett av de allra största projekten, kanske det allra största, att säkerställa att äldrevården fungerar också när vi blir fler äldre. Det handlar om att bygga fler äldreboenden och anställa personal till både dessa boenden och hemtjänsten. För att avlasta alla anhöriga, säger hon.

I Almedalen i somras presenterade hon också vallöftet inför nästa mandatperiod där minst 20 miljarder ska ges till kommuner och landsting för att hålla uppe kvaliteten i välfärden. Även i höstbudgeten som regeringen ska diskutera på Harpsund i slutet av nästa vecka väntas äldrefrågorna stå i centrum.

– Vi får fler barn och vi får fler äldre och då måste vi förstärka med fler förskolor och skolor och olika typer av boenden för äldre. Vi behöver anställa ny hemtjänstpersonal, fler sjuksköterskor och fler förskollärare och lärare. Här finns vår största arbetsuppgift framöver och då måste statsbidragen till kommunerna öka med minst 20 miljarder. Annars riskerar vi att hamna i en situation där kommunerna tvingas höja kommunalskatten.

Men hur långt räcker 20 miljarder egentligen?

– Det räcker för att upprätthålla samma kvalitet som idag. Men jag vill gärna se en kvalitetshöjning men då behövs mer än så och jag hoppas att vi kan komma med ytterligare resurser. Vi ser ju att överskotten växer till i statsfinanserna så jag hoppas att vi kan stärka kvaliteten, säger Magdalena Andersson utan att vilja binda sig vid några löften.

Regeringen uppskattar att det behövs omkring 300 nya äldreboenden runt om i landet för att korta de långa väntetiderna. I flera kommuner handlar det om över ett år och det är rejält över gränsen på tre månader efter biståndsbeslut.

Men finansministern vill också se andra typer av boenden.

– Vi vill skapa en ny boendeform där man får viss hjälp och service och gemenskap, men där det inte finns riktigt samma höga tillsyn som på de vanliga äldreboendena. Många äldre skulle säkert känna sig mera trygga i en sådan boendeform än att bo kvar hemma och ett förslag om detta är ute på remiss just nu, säger hon och fortsätter:

– Äldres vilja måste vi ta hand om så att de kan bo kvar hemma när det är möjligt, men också komma till ett boende om de behöver det. Samtidigt är stödet till de anhöriga oerhört viktigt och för att klara det behöver kommunerna mer resurser, säger Magdalena Andersson.

Foto: Emma-Sofia Olsson

I Almedalen gick Ebba Busch Thor (KD) till hård attack mot regeringen för de långa väntetiderna till äldreboende.