Anhörigfällan – Äldrevården avskräcker – Sverige ses som ”kallt land”

I många länder ställs tuffa krav på anhöriga vuxna barn att ta hand om sina gamla och sjuka föräldrar. Sverige kan här ibland uppfattas som ett ”kallt land” där man inte tar hand om de sina.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Japan: Relativt många platser för äldre

En äldre kvinna i Tokyo.
En äldre kvinna i Tokyo. Foto: Eugene Hoshiko/AP

Föräldrar bor hos ett av sina barn, oftast i sonens familj. Före långvårdsförsäkringen som kom år 2000 var andelen ännu högre, men nu har Japan förhållandevis många institutionsplatser för att vara ett asiatiskt land.

Fortfarande är det många unga kvinnor som inte vill gifta sig eftersom risken då är stor att de blir vårdare till mannens föräldrar.

Sydkorea införda en liknande allmän långvårdsförsäkring 2008.

Polen: Ser Sverige som ett ”kallt land”

Par på en bänk på Rådhustorget i Wroclaw.
Par på en bänk på Rådhustorget i Wroclaw. Foto: Leif R Jansson/TT

Det katolska Polen är tydligast med att anhöriga barn ska ta hand om sina skröpliga och sjuka föräldrar. Nio av tio anser att föräldern antingen ska bo hos något av de vuxna barnen eller att de ska bo kvar hemma enbart med hjälp av insatser från barnen.

Bara en av tio anser att staten eller kommunen ska ansvara för de äldres omsorg och vård. Den svenska offentliga äldrevården uppfattas som avskräckande och ett uttryck för ett ”kallt land” där man inte tar hand om de sina.

Portugal: Vuxna barns skyldighet i lagboken

En grupp äldre i en vallokal i Lissabon.
En grupp äldre i en vallokal i Lissabon. Foto: Jasper Juinen/TT

I flera sydeuropeiska länder, däribland i den portugisiska grundlagen, är det inskrivet i lagtexten att vuxna barn är skyldiga att sörja för sina föräldrar. Det gäller både ekonomiskt och med personlig omvårdnad.

USA: Individen tar stor del av kostnaden

Foto: Al Behrman/AP

I USA finns vårdformer för de äldre med vård i hemmet, på servicehus och sjukhem och på långvårdsavdelningar. Samtidigt står individen för en stor del av den faktiska kostnaden då vården bara delvis är federalt och statligt finansierad. De offentligt finansierade vårdprogrammen är Medicare och Medicaid.

För den som inte har några tillgångar eller tvingats göra sig av med dem för att betala vård finns Medicaid. Utan en äldrevårdsförsäkring är trycket stort på anhöriga att ställa upp.