Anhöriga som stödjer, hjälper och vårdar en närstående – inbjudan till deltagande i en enkätstudie

I samverkan med Anhörigas Riksförbund genomför Linnéuniversitetet en studie kring stöd till anhöriga som ger eller har gett stöd, hjälp eller vård till närstående (t.ex. förälder/svärförälder, make/maka, vän, granne). Vi välkomnar dig att delta i en webb-enkätstudie kring vilken typ av stöd du som anhörig får, har fått eller skulle vilja ha för att underlätta situationen att för dig och din/dina närstående. Har du inte tidigare erfarenhet av att ge stöd, hjälp eller vård är du ändå välkommen att delta utifrån vad du anser skulle vara värdefullt.

I studien använder vi begreppet anhörig även om du inte har släktskap med den du hjälper/stödjer/vårdar. Kanske, har du erfarenhet av att hjälpa föräldrar med läkarbesök, vara ett dagligt stöd för en närstående, hjälpa din vän med inköp, skjutsa dina svärföräldrar till fotvården, ta hand om din make/maka eller stötta en granne. Dina erfarenheter är betydelsefulla oavsett om din insats är/har varit liten eller mer omfattande. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan frågor.

Resultat av undersökningen kan komma att presenteras som tillgänglig rapport samt som en vetenskaplig artikel i tidskrift och som del i ett avhandlingsprojekt.

 Vill du ha mer information om projektet, studien eller om du har ytterligare frågor om ditt deltagande är du välkommen att kontakta Stefan Andersson doktorand, telefon: 076-107 57 16, e-post: stefan.andersson@lnu.se

Forskningsansvarig: Elizabeth Hanson, professor, Linnéuniversitetet, FOU-ledare Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ordförande i Anhörigas Riksförbund, Ann-Marie Högberg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar