Äldrevården vältras över på de anhöriga

 

 

 

Sedan millennieskiftet har var fjärde plats på äldreboenden försvunnit. Ansvaret har framför allt vältrats över på barnen, men även andra släktingar, grannar och vänner får ta ett allt större ansvar. Det säger Petra Ulmanen i en avhandling som hon lägger fram i veckan.

Läs hela artikeln här