Aftonbladet: Profitera inte på anhörigas kärlek

Aftonbladets Eva Franchell skriver. Hon citerar Ann-Marie Högberg Anhörigas Riksförbund.

Kvinnor tvingas vårda sina äldre makar.

 1,3 miljoner svenskar vårdar sina anhöriga. De sköter sina föräldrar och vårdar sina makar. Vi pratar så ofta om livspusslet för småbarnsföräldrar, men det är när barnen blivit tonåringar och föräldrarna är gamla som den verkliga kvinnofällan slår igen.

Till en början kan det vara ganska självklart att hjälpa gamla mamma med matinköpen. Men sedan blir hon sämre och det är då samhället sviker. På 30 år har antalet sjuksängar halverats och 30 000 platser på äldreboenden försvunnit. En allt mer stressad hemtjänst hinner inte med och ansvaret läggs över på de anhöriga. Oftast är det dottern som får stressa mellan jobb, barn och gamla föräldrar.

Stressar sig sjuka

Här hittar vi sannolikt en av orsakerna till kvinnors försämrade hälsa. De stressar sig sjuka helt enkelt. De förlorar i arbetsinkomst, 200 000 anhöriga uppskattas ha fått sin ekonomi kraftigt försämrad. När de anhöriga ställer upp förlorar de pengar och får sämre pension.

I en serie artiklar har Svenska Dagbladet beskrivit anhörigfällan.
– I bland kraschar jag, säger Milica Milanovic i en av intervjuerna.
För sex år sedan fick hennes sambo en omfattande stroke. Han är förlamad på höger sida, har kort minne, kan inte prata, dricka eller äta själv. Dessutom har han epilepsi.
Nu är det Milica som tar hand om sin sambo dygnet runt. Visst får hon viss hjälp av hemtjänsten som kommer förbi, men oftast är hon ensam och hon beskriver sin hjälplöshet.

Tänk om han dör

– Jag sover inte mer än tre-fyra timmar. Jag är så orolig, tänk om han dör, eller om jag dör, vem ska ta hand om honom då?
Ann-Marie Högberg är ordförande i Anhörigas riksförbund. Till Svenska Dagbladet säger hon att ingen egentligen bestämt att de anhöriga ska klämmas åt på det här viset.

– Politiskt finns det en stor samsyn och en gemensam självbild av att det offentliga sköter vård och omsorg av våra gamla och att anhöriga kompletterar lite. Men i själva verket är det ju tvärtom.
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga har räknat på kostnaderna för äldreomsorgen och menar att kommuner och landsting lägger ner 110 miljarder om året på vård och omsorg av de äldre. De anhörigas insatser beräknas till en kostnad av drygt 181 miljarder om året.

För att de älskar

Det är alltså familjen som tar det verkliga ansvaret och när finansminister Magdalena Andersson lovar 300 nya äldreboenden och 20 miljarder extra till välfärden förslår det inte långt. De nya pengarna upprätthåller möjligen dagens äldreomsorg, men ingenting kommer att bli bättre. Kvinnor kommer även i fortsättningen att ta ansvar för sjuka föräldrar, de kommer att vårda sina lite äldre makar för att de älskar dem.
Det stora välfärdsproblemet i Sverige är bristen på samhällets omsorg och som Ann-Marie Högberg säger, samhället borde inte profitera på kärleken.