Närståendes behov av stöd

I februari 2015 medverkade Anhörigföreningen i en fokusgruppsintervju som leddes av två blivande psykiatrisjuksköterskor. Gruppintervjun ingick i deras examensarbete. Nu har de återkommit med resultatet. Det blev bl a en artikel som publicerades i tidsskriften Psyche (nr. 4, 2016) Artikeln finns på sidan 4-7.