Projekt #vägraskuld

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland i samarbete med Anhörigas Riksförbund får stöd med drygt 5,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet #vägraskuld

Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra målgruppen genom att utveckla stödjande metoder som ska användas i projektet och spridas till andra som kan stötta målgruppen. Metoden utgår från en musikteaterföreställning som gestaltar hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har en svår psykisk sjukdom.

Läs hela pressreleasen här.

Nytt från Anhörigas Riksförbund

Här kommer Förbundsnytt nummer 8 från vårt Riksförbund. En liten julklapp i form av en teater och en liten uppmaning att delta i en viktig enkät. Och såklart en julhälsning!

NSPH Nyhetsbrev nr 12 2020: Tankar om ett säreget år/tips in för julledigheten

Ett mycket bra och tänkvärt Nyhetsbrev! Här kan du bl a hjälpa Nka genom att fylla i en enkät om Covid-19 och anhöriga, där du berättar hur DU som anhörig har det under pandemin

Läs brevet här!

Är du ensam under julhelgerna?

Är du ensam under julhelgerna och kanske inte känner för att laga julmat till dig själv? Då tycker jag att det här företaget verkar ganska prisvärt.

Se själv vad du tycker!

Nka:s nyhetsbrev

Som vanligt ett innehållsrikt nyhetsbrev! Du kan prenumerera!

Några rubriker

  • Ny rapport belyser pandemins konsekvenser
  • Inslag om anhöriga och covid-19 i P1
  • Inspirationsdag om anhörigstöd
  • Nytt innehåll i navigeringskursen om demens

Läs hela nyhetsbrevet här!