Anhörigstöds föreläsningar och kurser!

Våren kommer med stormsteg!

Här hittar du en sammanställning av Göteborgs stads Anhörigstöds föreläsningar och kurser våren 2018! De olika programpunkterna finns även under ”Kalendarium” här på föreningens hemsida.

Men det kan ju tänkas att du vill dra ut just din stadsdel och sätta på kylskåpet?

Då hittar du  det här:

Centrum och Majorna-Linné våren 2018

Hisingen våren 2018

Väster feb-mars 2018

Örgryte-Härlanda våren 2018

Östra Göteborg våren 2018

Äntligen en VANebildande motion!

En glad nyhet från Anhörigas Riksförbund:

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2018 13:39 CET

I Sverige finns 1,3 miljoner anhöriga som vårdar och hjälper närstående

Vi på Anhörigas Riksförbund blev mycket glada av att läsa om riksdagsledamoten Annika Eclund (KD) och hennes motion Dagar för vård av nära anhörig, VANA-dagar. Anhörigas Riksförbund har länge arbetat för en reform som ger arbetstagare ersättning för att kunna hjälpa närstående med hjälpbehov.

I samhället finns många som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller bara vanlig ålderdom behöver assistans för att klara den vardag som vi andra tar för given. Länge har det också varit självklart för oss svenskar att det är det offentliga – stat och kommun, som ska ge våra nära och kära den hjälp de behöver.

Men i takt med att det blir allt glesare mellan maskorna i skyddsnätet faller ett allt större ansvar på anhöriga och idag är det många runt om i landet som på olika sätt bistår med att hjälpa sina närstående.

Den vuxna dottern som städar hemma hos sina åldrande föräldrar. Den pensionerade mannen som vårdar sin alzheimersjuka hustru i hemmet. Barnet som tolkar för sin sjuka pappa på vårdcentralen. Grannen som skottar uppfarten åt den dementa kvinnan i huset bredvid. Tonåringen som plockar undan tomflaskor efter sin missbrukande förälder.

1,3 miljoner anhöriga vårdar eller hjälper närstående i Sverige. Anhörigas Riksförbund jobbar för att det ska finnas goda förutsättningar för detta arbete. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga inte undantas möjligheten till ett eget liv vid sidan av sitt engagemang. Samhället får inte profitera på människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Stat och kommuner sparar mer än 180 miljarder varje år på att anhöriga, istället för det offentliga, hjälper och stöttar de med särskilda behov.

Att hjälpa, stötta eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän ska inte inskränka på den anhöriges möjlighet att leva sitt eget liv. Inte heller medföra negativa konsekvenser för den egna hälsan eller den egna ekonomin. Det låter som självklarheter men är det inte. Årligen tvingas 100 000 svenskar antingen gå ned i arbetstid, eller rent av säga upp sig från sitt arbete, för att klara rollen som anhörig.

Anhörigas Riksförbund kräver därför en VAN-reform för att möjliggöra för arbetstagare att, med ersättning, kunna hjälpa närstående då det behövs. VAN (Vård av närstående) ska likställas med dagens VAB (Vård av barn) -en ersättning som idag ses som en fullkomligt naturlig rättighet av alla svenska föräldrar.

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga till människor som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar drygt 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar runt om i landet.

Är du anhörig till närstående med samsjuklighet?

Så här skriver Kunskapsguiden:

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem.

Läs mera…

Problemet är att dessa personer ofta ”faller” mellan stolarna då det är både socialtjänsten och sjukvården som ska samarbeta och effekten ganska ofta blir att det är ett ”Svarte Petter spel”.

Vill du vara med och starta en erfarenhetsgrupp med andra anhöriga i samma situation, där du kan få råd och tips av andra och känna att du inte är ensam?

Hör av dig till Anhörigföreningen så hjälper vi dig igång!

Kontakta info@anhoriggbg.se eller 0735-28 98 28!

 

Utvecklingsdag inom Psykosvården

En av psykosavdelningarna på Mölndals Sjukhus arrangerade den 31 januari en utvecklingsdag för personalen (läkare, sköterskor, skötare, kuratorer) på ett konferenshotell i Nösund. 
 
Lena och Per Johan från Anhörigföreningen var tillsammans med en representant för IFS (Schizofreniförbundet) inbjudna att berätta om våra erfarenheter av psykvården ur ett anhörigperspektiv.
Vi upplevde att våra berättelser togs emot med stort intresse. De ledde till många frågor kring hur anhörigas kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara i vården.  Vi kände att vi togs på allvar.

Årets första medlemsmöte

Föreningen hade sitt första medlemsmöte för i år 25/1. Mötet var välbesökt och trivsamt och med god fika.

Medlemsmötena är en viktig del av föreningens verksamhet. Mötena ska ge möjlighet till vila och återhämtning och utveckling. Genom att ta del av andras erfarenheter kan vi få nya insikter och utvecklas.

Som vanligt inleddes mötet med fika och praktisk information från vår ordförande Lena. Föreningen växer och nu är vi 115 medlemmar. Lena berättade lite om styrelsens arbete och vilka de är och vad dessa har för arbetsuppgifter. Styrelsen gör en stor och viktig ideell insats. Om det finns någon medlem som vill engagera sig mer i föreningen så finns det några arbetsuppgifter som styrelsen gärna överlåter till medlemmar.

Till våra medlemsmöten brukar vi bjuda in en gäst, kvällens gäst var Pia Danielsson, diakon i sjukhuskyrkan. Hon har lång erfarenhet av att möta anhöriga. I sitt arbetet möter Pia tre kategorier av personer, personer med psykisk ohälsa, anhöriga och vårdpersonal.

Pia delade med sig rikligt av sina erfarenheter från möten med anhöriga. Många anhöriga upplever en sorg över att det inte blev som de hade tänkt sig med livet och barnen. Livet blev annorlunda, det blev inte som man hoppades och drömde om. Det finns ”en bild” för hur saker ska se ut och vara. Inom denna norm ryms inte sjukdom och svårigheter. Fast normen ”skaver” lite hos oss alla.

Pia poängterade vikten av att ta hand om sig själv som anhörig och att försöka hitta utrymme för egen tid. Det är viktigt för att man ska orka och för att man inte själv ska bli sjuk och utmattad. Det är viktigt att våga må bra själv även om man har en närstående som mår dåligt. Många anhöriga mår som sin närstående, mår den närstående bra så mår man själv bra  Pia liknade denna symbios vid ”en hiss”. Den närståendes mående styr hissen men ibland måste man som anhörig kliva ur hissen och tänka på sig själv en stund och sitt eget mående.