Nka:s senaste nummer ute nu!

I Nka:s senaste nummer kan du läsa mer om t ex deras webbinarier, något som föreningen kommer att uppmärksamma under våren. Läs hela numret här:

anhoriga@nyhetsbrev.anhoriga.se

 

Nka erbjuder ett antal webbinarier under året inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga.

Webbinarium våren 2017

2 mars kl 14:00-15:30
Hur kan vi involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen? Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka tar upp Intressanta exempel och kommer att prata om rapporten ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv.

Webbinarieserie om späda barn
Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del och i sitt föräldraskap på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.
Det första webbinariet startar den 3 mars kl 14.30-15.15 med att leg. psykolog Catarina Furmark pratar om det späda barnets utveckling och psykiska hälsa. Klicka här för att läsa mer!

30 mars kl 14:00-15.30
Frivilligengagemangets betydelse. Signe Isaksson, Brinnande Frivillighet, berättar om hur Frivilligcentraler kan vara ett stöd för anhöriga i olika livssituationer utifrån sin mångåriga erfarenhet av arbete med Frivilligcentraler i Sverige. Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt Simonsland i Borås berättar om hur man arbetar tillsammans med frivilliga i arbetet med att stödja anhöriga.

31 mars kl 10:00-11:30
Handtag, famntag, klapp eller kyss! Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Hur kan man som personal stötta anhöriga och närstående i frågor som det sällan talas om? Gunilla Matheny.

11 april kl 10:00-11:30
Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer. En ny webutbildning som vänder sig till frivilliga och till personal som är intresserad av anhörigfrågor, med Gunilla Matheny och Paul Svensson

Vad är ett webbinarium?

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar.

Var?
På webben! Via läroplattformen Adobe Connect.

Hur?
Innan mötet startar får du en länk via e-post till webbinariet där du loggar in med ditt namn. Du får också intstruktioner hur webbinariet kommer att gå till.

Vad behöver jag för att kunna medverka?
En dator, smartphone eller surfplatta. En skaplig Internetuppkoppling. Mobilt bredband rekommenderas ej. Som deltagare kommer du kunna se och lyssna på presentatörerna. Själv kommer du att kunna kommunicera med alla via chatt.

 

Anhörigkonsulenter Göteborg

Göteborgs kommun har i alla stadsdelar, anhörigkonsulenter med ansvar att ge stöd till anhöriga.

Enligt 10§ 5 kap. Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Du finner en lista på Göteborgs anhörigkonsulenter och kontaktuppgifter här

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Lagrådsremissen innehåller också förslag om behörighetsregler för anhöriga.

– En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv bestämma vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Dessutom lägger regeringen ett förslag om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan i dag utför.

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagrådsremiss:Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Kontakt

Fredrik Persson Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman Telefon 08-405 12 90 Mobil 072-214 10 58 e-post till Fredrik Persson

Information om samverkansfrågor inom området psykisk ohälsa

Du är välkommen till en halvdags information om statens och SKL:s överenskommelse på området psykisk hälsa 2015-2017. Även  regional och delregional överenskommelse mellan kommuner och landsting i Västra Götaland presenteras.

2 mars kl 8.30 – 12.00
Plats:          Burgårdens Konferenscenter

Skånegatan 20  lokal: Bohem

Föreläsare: Cecilia Axelsson, Temagrupp psykiatri, Kommun och Sjukvård samverkan i Göteborgsområdet

Representant från SKL
Program
– Inledning
– Nationell nivå
Kaffe
– Regional och delregional nivå
– Avslutning
Anmälan
Anmäl dig här senast 16 februari

Glöm inte att kolla alla aktiviteter!

 

Som du kanske redan vet, lägger vi upp aktivitetsprogram från bl a Anhörigcenter i samtliga stadsdelar samt Mölndal. Gå in i vår Aktivitetsfunktion så hittar du säkert något som kan intressera dig!

Mindfulness bra hjälp för anhöriga

Erika Andersson driver företaget Erikas taktila stunder i Istorp, Västra Götaland och leder bland annat anhöriggrupper i mindfulness.

Som anhörig har man ofta tankarna hos sin närstående. Man oroar sig, funderar och planerar. Med hjälp av mindfulness kan du hitta ett inre lugn och få redskap för att bemästra vardagen.

Erika Andersson är mindfulness-instruktör och har lett fyra grupper med anhöriga genom Kungsbacka anhörigstöd. Hon har en bakgrund inom äldreomsorgen, men för tolv år sedan kände hon för en förändring och hon beslutade sig för att läsa komplementär alternativmedicin vid Akademi Båstad Yrkeshögskola. Sedan sin examen har hon även utbildat sig till taktil massör och mindfulnessinstruktör och i dag arbetar hon enbart i det egna företaget Erikas taktila stunder i Istorp.

Erika förklarar begreppet mindfulness med att det handlar om att rikta sin uppmärksamhet till här och nu.

– Man blir hela tiden störd av sina tankar. Hela samhället går också i en väldig fart och du har autopiloten på hela tiden. Mindfulness handlar om att landa här och nu, med avsikt. Du stannar upp och riktar din uppmärksamhet inåt, säger Erika Andersson.

Ville göra det enkelt
Som anhörigvårdare har man ofta ett hektiskt schema och man gör allt i sin makt för att se till att den närstående har det bra och får den vård hen behöver. I hela den här vårdkarusellen är det lätt att man sätter sina egna behov åt sidan, att man glömmer ta hand om sig själv.

– När jag fick frågan om att ha en mindfulnesskurs för anhöriga så bestämde jag mig för att göra det enkelt för dem. Istället för att be dem meditera en halvtimme varje dag så gav jag dem vardagsövningar, säger Erika Andersson.

– Det här med att diska, städa och tvätta till exempel, det gör alla. Det var något som jag upplevde att de kände var saker som bara måste göras. Så jag gav dem i uppgift att göra dessa saker lite långsammare och exempelvis bli medvetna om det varma vattnet runt händerna när de diskade.

Inget är rätt eller fel
Erika pratar också mycket om vikten av att medvetet koppla av hemma, att ta sig en stund då man gör något bara för sin egen skull. Man kan lösa sudoku eller korsord, läsa en tidning eller sticka.

– Det finns ingenting som är rätt eller fel. Det gäller att visa uppskattning för sig själv och känna att det här är bra för mig. Det gäller också att våga pröva och ge sig själv tillåtelse att ta de här stunderna, eller kanske gå på det där symötet, för att orka vara en bra anhörig.

– Och när man känner att man inte hinner, det är då man behöver det som mest.

På vilket sätt påverkas man egentligen positivt av mindfulness?
– Du blir lugnare till både kropp och själ och får större tålamod. Det sänker stresshormonet i kroppen och du får större acceptans för situationen och lär dig se möjligheter. Vi kanske inte kan åka till Gran Canaria två gånger om året, men istället kanske vi kan åka till Halmstad på ett spa?

Vad kan vara en bra början?
– En bra början är att medvetet koppla av hemma. Göra en egen liten hörna och bestämma att när jag sätter mig i den där fåtöljen, när jag tänder den lampan, då är det min tid.

Kurs för anhöriga till personer med missbruksproblem

 

Är du anhörig till någon med missbruk av droger och/eller alkohol och bor du i Göteborg?

I februari startar vi en kostnadsfri kurs, där du som anhörig kan träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.  Vi tar upp olika teman som berör missbruk och dess konsekvenser i relationer.

Vi träffas nio gånger från februari 2017:
9, 16, 23 februari, 9, 23 mars, 6, 20 april, 4 och 18 maj.

Torsdagar 17-19:30, kaffe med smörgås och frukt serveras 17-17:30. Kursen är kostnadsfri.
Lokal: Behandlingsgruppen nordost, Gamlestadsvägen 3B, 5 vån.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer kontakta
gruppledarna så snart som möjligt. Vi vill träffa alla deltagare innan kursstart. Välkommen!

Ingmarie Månsson, socionom 031 367 93 20, 0704 32 10 05
ingmarie.mansson@socialresurs.goteborg.se

Kristina Silvonen Hedlund, socionom 031 367 92 82, 0725 24 39 53
kristina.silvonen@socialresurs.goteborg.se

KOSTNAD: Gratis

God fortsättning på det nya 2017!

Än en gång har det gamla året gett plats för det nya, med nya löften och förhoppningar!

Styrelsen tänker på sina medlemmar och alla andra anhöriga och hoppas kunna ge stöd och inspiration samt medverka till förändring under 2017.

Rhododendrons knoppar har trots allt ett budskap om vår!

Om du vill uppdatera dig i anhörigfrågor så finns här nedan några länkar som kan vara till nytta.

Årets första medlemsmöte hålls som vanligt sista torsdagen i månaden, alltså torsdag 26 januari kl 17.30 i Anhörigcenters lokal på Karl Gustavsgatan 63.

Samtalsgruppen som startade i höstas övergår från att ha varit en öppen grupp till att bli en fast grupp ledd av Bibi. Vi ses första gången torsdag 19 januari kl 16.00. Alla som varit med under hösten vid ett eller flera tillfällen är varmt välkomna!

Om du har behov av att vara med i en grupp där samtalet om att vara anhörig står i focus – hör av dig till vår ordförande Lena Hultén!

Årets Anhörigriksdag infaller 9-10 maj, som vanligt i Varberg.

Följ vår hemsida och Facebook där vi informerar om olika aktiviteter som rör föreningens och dess medlemmar.

Så går vi mot ljusare tider och styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Så här påverkas vi av stress

Vägledning till kommun 5 kap §10

Riktlinje för anhörigstöd 2016