Samordningsförbundet Göteborg Centrum erbjuder aktiviteter

Samordningsförbundet Göteborg Centrum skapades år 2005 och är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och stadsdelarna inom Göteborg Stad Majorna-Linné, Härlanda-Örgryte och Centrum.

Vår målgrupp är personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och är bosatta i de centrala stadsdelarna i Göteborg (Majorna-Linné, Härlanda-Örgryte och Centrum).

 

Följ länken för mer information om programinslag:

http://www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-VG2/Samordningsforbunden-i-vast/Goteborg-Centrum/

Föräldrautbildningen ”Steg-ett ut”

Föräldrautbildningen Steg-ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella och ska ge föräldrar till unga vuxna en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för den som är förälder. Föreläsande aktörer är bland annat representanter från socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, överförmyndarförvaltningen, habiliteringen och anhörigstöd.

Utbildningen startade som ett projekt hösten 2014 och är permanent från och med år 2016.

Deltagarna ges också möjlighet att delta i en anhöriggrupp efter utbildningens slut för att tillsammans med andra föräldrar och en anhörigkonsulent reflektera och samtala kring det man har fått höra på utbildningen samt att möta andra föräldrar i samma situation.

Föräldrar över hela staden erbjuds möjlighet att delta. Utbildningen kommer att hållas en gång på våren och en gång på hösten varje år. Nästa utbildning startar den 31 mars kl 17.30-20.00. Läs mer i vår evenemangskalender!

Från och med år 2016 har Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning tagit över samordningsansvaret för Steg-ett-ut utbildningen.

Vänliga hälsningar!

Eva Dornerus och Lisa Andreasson

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Funktionsstöd

 

Besöksadress:

Ekelundsgatan 1 vån1, 413 28 Göteborg

Postadress:

Box 6131 , 400 60 Göteborg

lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

www.goteborg.se/socialresurs

Enhetstelefon 031 367 98 08

2nd International Young Carers Conference

Unga omsorgsgivare ser sig ofta som ”det osynliga limmet i samhället”. I sitt kommande verksamhetsprogram är Eurocarers nätverk fast beslutna att belysa de utmaningar de står inför.

Programmet kommer att innehålla ett aktivt deltagande av Eurocarers sekretariat och medlemmar under den 2nd International Young Carers Conference, som hålls 28-31 maj 2017 i Malmö, Sverige.

Unga omsorgsgivare är barn och ungdomar under 18 år som ger vård och stöd för en förälder eller släkting, vanligtvis i sitt eget hem. De kan utföra de mest personliga och intima uppgifter för sina föräldrar eller andra familjemedlemmar, många gånger utan någon hjälp eller stöd från samhället. Många unga ger vård på egen bekostnad – de berövas sin barndom, går miste om utbildningsmöjligheter, möjlighet att få vänner och få ett etablerat stödnätverk.

Detta var det centrala temat för Eurocarers workshop som hölls i Hamburg den 18-19 februari 2016. I samband med workshopen släpptes ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet

Medlemsmöte 25 februari

Februari månads medlemsmöte samlade 17 medlemmar som lyssnade till när Jaana berättade om ÅSS – Ångessyndromsällskapet, och dess verksamhet. Man räknar faktiskt med att så mycket som 20-30% av befolkningen drabbas av ångest som behöver behandling.

Föreningen erbjuder sin medlemstidning 4 ggr/år, föreläsningar som nu även filmas och läggs ut på hemsidan, öppet hus (Järntorget 7) varje torsdag 17-20, telefonjour, rådgivningssamtal, ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, sommarläger och julfest.

Hemsidan hittar du på www.angestgoteborg.se  Föreningen finns även på Facebook.

 

Vår egen hemsida i sin nya form med kalender och karta över var olika aktiviteter tilldrar sig, presenterades och vi fick information om Blodomloppet som går av stapeln 1 juni – dags att börja träna!!

Mötet avslutades med fika.

Anhörigföreningen träffar blivande undersköterskor

Torsdag 25 februari hade Jerker Eklund, Anhörigcenter Väst bjudit med Anhörigföreningen till en eftermiddag om anhörigskap för blivande undersköterskor.

Vi möttes av 25 elever med erfarenhet från sjukvård och omsorg, som idag arbetar inom olika områden i Göteborg och går på utbildning en dag i veckan.

Jerker berättade om de lagar som styr vilka stödinsatser man har rätt till som anhörig, hur anhörigcenter fungerar och vilka olika aktiviteter de erbjuder och Bibi berättade om sin resa som anhörig, från de diffusa symtomen på demens, via diagnosen och vidare genom olika stödinsatser och den stora brytpunkten då maken inte längre kunde bo kvar hemma.

Någon av eleverna hade egen erfarenhet av att tidigt i livet drabbas av ena förälderns sjukdom och hur det då inte fanns någon som förhörde sig om hur det kändes.

Flera påtalade att de ibland känner behov av att ha ett avslutande samtal med någon anhörig när en närstående har gått bort. Man har kanske sörjt för den boende under lång tid och stått den boende nära och vill ha möjlighet att både ge och få stöd.

Eleverna var mycket engagerade och erfarna och ställde många jättebra frågor och kom med synpunkter. En mycket intressant och levande eftermiddag för oss alla!

Årets första nummer av Förbundsnytt!

Riksförbundet har kommit ut med nyheter från hela landet. Ordförandes besök hos oss finns nämnt!!

 

Årets första nyheter från förbundet här!

Nyhetsbrev från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

I dagarna kom NKA:s  (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) första nyhetsbrev för året. Där kan man bl a läsa en intressant doktorsavhandling om Anhörigstöd – lönar det? Anhöriga som fick stöd jämfördes med en kontrollgrupp utan stöd och det var ingen större skillnad i kostnader. Det var först när anhöriga delades in i relationsgrupper som skillnader i kostnader började visa sig.

Här kan man också läsa om anhöriga i Frankrike där omkring åtta miljoner människor hjälper, stödjer och vårdar en närstående. Många av dem gör insatser varje dag. För att klara av sin vardag behöver de anhöriga både information och stöd.

Följ den unge mannens exempel – Läs mera här!

IMG_2150

Psykiskt sjuka vårdas i korridoren!

Sedan i somras vårdas patienter som är psykiskt sjuka i korridorerna på Norra Älvsborgs länssjukhus, rapporterar Sveriges Radio Väst.

Det var i somras som en psykiatrisk avdelning på Uddevalla sjukhus stängdes tillfälligt, och redan då var det ett högt patienttryck inom psykiatrin på sjukhuset. Vid årsskiftet stängdes sedan avdelningen permanent, vilket har resulterat i ständiga överbeläggningar.

Läs!

Anhöriggrupp i Lundby

I kväll var anhörigföreningen, representerad av Lena, inbjuden till en anhöriggrupp för att tala om Anhörigföreningen. På plats var ett antal föräldrar (och en mormor) till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vilket otroligt jobb dessa föräldrar gör! En intressant och givande kväll där vi delade våra tankar om anhörigskapets sidor! Tack för inbjudan! Välkomna till Anhörigföreningen!

favicon-ahgbg

HSO representantskapsmöte

Den 10 februari representerade Yvonne och Ingvar Anhörigföreningen Göteborg på HSO:s representantskapsmöte.

Några intressanta punkter från mötet:

HSO kan hjälpa medlemsföreningarna på olika sätt. De kan sprida information om föreningarna via sin hemsida, de kan driva frågor för föreningar t ex anhörigfrågor och kan till viss del ge juridisk hjälp för dem som vill överklaga kommunens eller stadsdelens beslut. HSO tar gärna emot konkreta exempel på fall där någon flyttat från en stadsdel till en annan och fått ett annat beslut i den nya stadsdelen.

HSO säger att om vi engagerar oss i deras frågor kan de bättre hjälpa oss. Har vi i föreningen någon fråga vi vill driva? Skriv gärna i bloggens kommentarsfält!

HSO informerade också om att e-journaler blir möjliga i april. Projektledare Christina Fagerberg på VG-regionen berättar att man startar med sjukhusjournlerna den 4 april. Information kommer att finnas på www.1177 i slutet av mars! Blir intressant att följa!

Tack Yvonne och Ingvar!

P1110218