En levande och aktiv förening!

Du vet väl att du kan skriva kommentarer till inläggen på bloggen? Många tankar rör sig även emellan vår möten! Klicka på pennan!

Psykiatri psykos bjuder in till anhöriginformation

Är du anhörig till en person som har eller har haft kontakt med Psykiatri Psykos? Då är du välkommen till oss för att få information om vården som bedrivs på kliniken. Syftet med träffarna är att du som anhörig skall få information om vården, vilka stödinsatser som finns att tillgå. Vid två tillfällen kommer en läkare att beskriva mer om läkemedel och behandling. Ingen föranmälan krävs.

Lär mer här:   Anhörig drop in

Medlemsmöte 2016-01-28

Vid mötet deltog 19 medlemmar inkl styrelsen.

Lena Hultén och Yvonne Santamans redogjorde för resultatet av den work shop som Yvonne genomförde i november. Framför allt framkom behovet av att få tala med andra med liknande erfarenheter och att finna stöd hos varann, men även möjligheten att kunna påverka sin situation som anhörig. Man vill få information om anhörigfrågor och få tips om olika stödresurser. Man vill också att föreningen arbetar för att underlätta för anhöriga att involveras i sjukvård och omsorg.

En del medlemmar vill bistå med sin tid, i den mån man orkar med det.

Vi talade även om hur vi når nya medlemmar och det råder tystnadsplikt avseende personlig information som tas upp på medlemsmöten.

Vill du läsa Yvonnes sammanställning, så hittar du den här:

Workshop 24 november

Under mötets andra del hade Lena bjudit in Sassa Hällås från Studieverksamheten Vuxenskolan för att informera om vad ett studieförbund kan erbjuda en förening.

Sassa presenterade bl a kamratcirkeln, som en form av lärande i en förening. Man bildar en grupp på 3 – 12 personer med intresse för ett gemensamt ämne. En av deltagarna utses till cirkelledare, vilket innebär att man ansvarar för att registrera närvaro mm. Man behöver inte vara särskilt kunnig i ämnet eftersom syftet är att söka kunskap tillsammans.

Det blev en livlig diskussion om Sassas information och olika idéer bollades fram och tillbaka. Vi pratade även om hur man som medlem kan hitta andra medlemmar med närstående med liknande problematik.

Mötet avslutades med kaffe, smörgås och bullar och fortsatta diskussioner.

Tack för en trevlig och livlig kväll!

 

Anhörigas Riksförbunds viktigaste frågor?

Bifogar här bilder och ett dokument från vårt möte med Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Läs och begrunda, hjälp till att påverka!

  • Är beskrivningarna och målen relevanta
  • Är åtgärderna vad som behövs?
  • Är insatserna de rätta för att nå målen?
  • Övriga förslag och synpunkter

Våra synpunkter ska vara inne senast 10 februari. Du kan lämna dina synpunkter direkt här på hemsidan! Det finns plats för kommentarer vid inlägget!

Bilder från AHR:s besök

Remiss Intressepolitiska frågor

674

 

Ann-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund, på besök

Den 21 januari hade föreningen besök av Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund. Ann-Marie berättade om Riksförbundet och pekade på hur förbundet ska möta framtidens allt större utmaningar med ökande antal äldre, ökande psykisk ohälsa och minskande resurser. Hon delgav oss innehållet i ett nyframtaget dokument med förbundets viktigaste frågor. Vi kommer att publicera det här och be om era synpunkter! Ann-Marie poängterade att det är viktigt med många medlemmar så att våra röster blir allt starkare. Man kan vara stödmedlem om man inte orkar delta i möten eller diskussioner.

Vi hade en livlig diskussion somAnn-Marie jag tror att  vi alla uppskattade!

Skev bild av en alldeles utmärkt sjukvård!

Här kommer ett inlägg på insändaren som fanns i GP för ett par dagar sedan! Var gärna med i debatten!

Läs mer!

Gyllenkroken

Gyllenkroken erbjuder många aktiviteter  för personer med psykisk ohälsa!

Kanske har du en närstående som har behov av social kontakt och aktivitet? Kontakta Gyllenkroken för mer information om deras program eller gå in på deras hemsida!

Caféet och aktivitetshuset är öppet:
måndag 8.30-16.30
tisdag    8.30-19
onsdag  8.30-20
torsdag  8.30-16.30
fredag    8.30-16.30

Stiftelsen Gyllenkroken
Garverigatan 2, 416 64 Göteborg (hållplats Svingeln)
tel: 031-808995  e-post:  info@gyllenkroken.se   hemsida: www.gyllenkroken.se

Mansgruppen fortsätter!!

Det är med glädje vi kan berätta att vår samtalsgrupp för män fortsätter.
Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information kontakta ansvarig Mats Hällqvist tel. 0707-714518 alt. kristinarosen66@yahoo.se
Mansgrupp

 19 januari 2016    ”Hem till varje pris”  SVT2

Vart tog de gamla vägen?  SVT2 visar idag ett program kl 20.00 om hur det under 2000-talet försvann en fjärdedel av platserna på äldreboenden. De har inte satts ut i skogen till vargarna utan finns oftast ensamma i sina hem med stöd av hemtjänst och sina anhöriga.

Saknas humanism på våra sjukhus?

Den moderna och högspecialiserade vården vid våra universitetssjukhus har en kompetens av högsta kaliber. Den saknar bara en sak: att behandla patienterna med en humanistisk omtanke och inte bara som ett vårdobjekt. I vårt fall blev bemötandet förfärligt, skriver Hans-Inge Persson. – Läs mera

Styrelsemöte

Den 14 januari hade vi styrelsemöte. Vi förberedde besöket av vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg som kommer den 21 januari. Vi planerade vårens medlemsmöten och delgav varandra vad som har hänt sedan sist. Föreningen är inblandade i en hel del aktiviteter och det känns som om anhörigfrågorna uppmärksammas mer och mer. Ett roligt år har börjat!anhörigcafe

Möte med Studieförbundet Vuxenskolan

Den 12 januari träffade Bibi och Lena Studieförbundet Vuxenskolan. Vi diskuterade hur föreningen skulle kunna möta de önskemål som framkom i workshopen som avslutade våra medlemsmöten förra året. Vi fick en hel del uppslag och beslöt oss för att bjuda in Studieförbundet till vårt första medlemsmöte den 28 januariP1110307