Medlemsmöte 27 oktober 2015

Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen i Göteborgsområdet, besökte oss för att berätta om sin roll i att utveckla verksamheter för äldre. Agneta berättade bl a om SIP – samordnad individuell plan, för den som har behov av att få insatser hos hälso- och sjukvård samt socialtjänst att samordnas så att livet fungerar bättre. SIP kommer på sikt att ersätta nuvarande vårdplanering, vilken inte har fungerat fullt ut och man hoppas på att individen kommer att få större möjlighet att påverka sina olika insatser. Bland annat kommer man att få möjlighet att välja en ansvarig samordnare för sin SIP.
Medlemmarna på mötet hade en hel del kommentarer och förslag, ett var att Agneta försöker påverka så att broschyren även nämner de anhöriga bland dem som kan medverka i planeringsmötet samt att det blir tydligare att individen kan erbjudas möjligheten att välja ansvarig samordnare. Agneta lovade att göra sitt bästa men påpekade också att det ligger ett större tryck bakom synpunkter från en förening än från en tjänsteman.

SU Psykos i Mölndal ser över sina anhörigrutiner

P1110307

Per Johan Ekelöf och Lena Hultén representerade Anhörigföreningen Göteborg i ett uppdrag som kom från SU Psykos i Mölndal. Hur tar vi tillvara den resurs som anhöriga utgör? Vilken information vill man som anhörig få? Hur kan vi förbättra vårt anhörigarbete? Det var några av de frågor som SU Psykos ville rådgöra med oss om. Vi har nu fått ett material som vi ska titta på och kommentera.

Intressant att få komma med synpunkter i sådana uppdrag! En viktig del av Anhörigföreningens arbete!

Anhörigas Riksförbunds första podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

NKA:s nyhetsbrev nummer 3 är ute!

Här kan du läsa om Den internationella anhörigkonferensen, om Assistans och om en Webbutbildning för personal i vård och omsorg.

Nyhetsbrevet

Enkät från Anhörigas Riksförbund

Syftet med enkäten är ”att skapa en nulägesbild av organisationens mångfald och kunskap samt att upptäcka behov av kompetensutveckling”.

Efter diskussioner i Styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg har vi kommit fram till att vi endast kan besvara ett fåtal av frågorna. Eftersom vi gärna vill bidra med våra synpunkter på förbundet och dess framtid väljer vi att istället framföra dem i detta brev.

Läs brevet här!

 

Sponsring

Anhörigföreningen Göteborg

 

 

Bli sponsor!

Var med och stöd föreningens arbete att sätta anhörigbegreppet på kartan så att kommande generationer får en värdig vardag till en rimlig kostnad!

Kontakta vår sponsorgrupp som du når genom Sture Andersson, sture123@gmail.com, eller sätt in ditt bidrag på swish 1233457116

Läs mera!

 

 

 

 

Nationella anhörigdagen 6 oktober 2015

Nätverket Anhörigstöd i Göteborgs stad bjöd in till Anhörigdag på Stadsbiblioteket. Det är nu 10 år sedan den nationella anhörigdagen inrättades och en hel del har hänt, men det återstår fortfarande mycket att göra.

I en fullsatt hörsal inledningstalade Anna Sibinska (Mp), ordförande i SDF Centrum, bl a om att det nu är dags att revidera Riktlinjerna för anhörigstöd i Göteborg. Man räknar med att de nya riktlinjerna kommer i bruk januari 2016.

 

P1110382

Anett Karlsson, Anhörigas riksförbund, talade om de anhörigas pressade situation och den begränsade möjligheten att kunna göra något eget, vilket är så vanligt förekommande. Hon nämnde riksförbundets Anhöriglinje dit man kan ringa för att få tala med någon om sin situation och om hur de lokala föreningarnas fokus framför allt ligger på att påverka kommunernas verksamheter, medan riksförbundet arbetar med att väcka opinion i större, mer generella frågor. Anett beräknade att det i Göteborg bör finnas ca 70 000 anhöriga, varav 42 000 är i arbetsför ålder.

P1110383Kvällens huvudattraktion var dock Katerina Janouch, författare till boken Anhörig, som beskriver ett mångårigt äktenskap med en missbrukande man och sitt eget medberoende. Katerina ser medberoende som en sjukdom som borde finnas med i FN:s lista över funktionsnedsättningar. Nu är det inte så utan de anhöriga får hantera sitt medberoende bäst de kan även efter att en missbrukande närstående fått hjälp och kunnat ta ut ur elände och misär.

Själv såg hon sig som en duktig flicka från en familj som snarare missbrukade arbete än alkohol och som kanske hade den riskabla kombinationen att fascineras av spännande män som hon skulle kunna räta upp när bruket av alkohol övergick i missbruk.

Katerina menar att egentligen är missbrukare inte alls särskilt spännande, snarare är de precis lika varandra i sitt behov av att skylla allt på andra, inte ta ansvar för sitt liv och tycka synd om sig själva. Medberoendet innebär att man bedrar sig själv – ibland så till den grad att man borde få en Oscar – att man ljuger för sig själv, gentemot omgivningen och – allra värst – mot sina barn.

Självbedrägeriet innebär också att man har ett starkt kontrollbehov, det som sedan gör det så svårt att släppa, för man tror inte någon annan kan ta över, framför allt inte den närstående själv.

Katerina var verkligen uppriktig och fångade oss med sin – trots allt – humoristiska berättelse. Hon menar att man måste kunna skämta och se det absurda i vad som händer, annars orkar man inte komma vidare.

P1110384Som avslutning  sjöng Elin Ljungqvist, anhörigkonsulent i Frölunda, vackra visor innan vi gick ut i oktoberkvällens mörker.

 

Katerina Janouch, Lena Hultén, Bibi Lang

Katerina Janouch, Lena Hultén,
Bibi Lang

Medlemsmöte den 29 september

Vi välkomnade två nya medlemmar och informerade om vad som hänt sedan sist. Vi berättade om våra nybildade fem arbetsgrupper.

  • Påverkan och intressepolitik
  • Marknadsföring och sociala medier
  • Medlemsmöten och medlemmars väl
  • Sponsring
  • Samtalsgrupp för män

Varje grupp har en ansvarig som gärna tar emot intresserade medlemmar.

Vi avslutade mötet med härlig fika och goda samtal!

 

 

 

 

Föreningens rapport från den internationella anhörigkonferensen

IMG_4308

Bibi, Lena, Mats och Eva

Läs rapporten här