Välkommen till HSO:s studiecirkel i vardagsjuridik!

Medlemmar i HSO:s medlemsföreningar bjuds härmed in till en kostnadsfri studiecirkel i
vardagsjuridik. Kursen startar torsdagen den 2 november.

Som medlem i Anhörigföreningen kan du alltså anmäla dig till denna utbildning! Lär dig mer om dina rättigheter!

Läs inbjudan och anmäl dig här!

UPPDRAG, LEDAMOT ELLER REPRESENTANT? HSO´s nyhetsbrev

Nu kan du även läsa senaste nytt från HSO i Göteborg!

Läs mer HÄR!

Nr 8 av Nka:s nyhetsbrev ute nu!

Här kan du läsa senaste numret av Nationellt kompetenscentrum anhörigas nyhetsbrev!

Läs senaste nytt!

Orosmoln på föräldrahimmeln – föreläsning i Mölndal

Den 22/11 bjuder Mölndals stads anhörigstöd in till en föreläsning med Lennart Lindqvist ”Orosmoln på föräldrahimmeln”. Både personal och anhöriga är välkomna!

Plats: Biosalongen på Möllan.

Tid: 17.30-20.30

I pausen bjuds på fika.

Lennart Lindqvist är leg psykolog och har varit yrkesverksam i mer än 30 år. Han har intervjuat och följt föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Anmälan till anhörigkonsulenterna i Mölndal anhoriglots@molndal.se eller på telefon 031-315 25 26.

Samverkan och sekretess Psykiatri psykos

Psykiatri psykos har bjudit in samverkansparter inom kommun och landsting för att underlätta frågor som rör anhöriga. Måndag 16 oktober var tredje gången man träffades under temat Sekretess och samverkan.

Lena Hultén (Anhörigföreningen) och Johanna Sahlström (IFS) lade grunden för dagens teman med berättelser ur medlemmars liv och svårigheter i kommunikation med psykiatrin.

Förmidagens ägnades därefter åt att juristerna Claire Melin och  Maria Hansson som gick igenom vad som gäller avseende hälso- och sjukvårdssekretess och patientlagen. Lagarna finns för att skydda den enskilda individen.

Huvudregeln är att det råder sekretess men man gör alltid en bedömning vad som ska gälla. Det är samma lag och därmed samma regler som gäller oavsett  specialitet och att den som gör bedömningen är personligt ansvarig för utlämnande av information och kan därmed straffas om man hanterat information på fel sätt.

Vid t ex telefonkontakt får man därför räkna med att personalen kan ställa motfrågor för att säkerställa att den som ringer verkligen är den man utger sig för. Det är viktigt att man som anhörig samverkar med sin närstående och personalen och försöker få vara med vid utskrivningstillfället och att man kommer med i journalanteckning som man kan hänvisa till vid senare tillfälle då intagning kan bli aktuell.

Att en person avlidit omfattas inte av sekretess utan man informerar anhöriga att det har hänt, om personen varit intagen inom sjukvården. Efter att någon avlidit råder en svagare sekretess avseende medicinska frågor, för att helt upphöra efter 70 år.

Intagningsbeslut vid tvångsvård är alltid offentligt medan vårdintyg omfattas av sekretess.

Den nyligen instiftade framtidsfullmakten omfattar inte hälso- och sjukvård.

Slutligen gav juristerna ett råd till oroliga anhöriga – om ni är oroliga för er närståendes liv, kontakta polisen. De kan alltid kontakta sjukvården och få besked. Därefter gör de sin bedömning vilken information som den anhörige kan få.

Under eftermiddagen talade Cecilia Axelsson, processledare i temagrupp psykiatri, om samverkan inom VG-regionen.

Målet är att utjämna skillnader i hälsa  – livsvillkor, psykosociala faktorer, somatisk hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.

SIP (Särskild Individuell Planering) kommer att genomföras fr o m 1 januari 2018. Den ska formuleras inför/direkt efter utskrivning och arbetet med den bör starta redan vid inskrivningen så att den hålls levande under inläggningen. Anhöriga kan medverka, däremot tas inte anhörigperspektivet in i arbetet.

Målet är att tidigt samordna med anhöriga – att ge kunskap och information samt ha respekt för anhörigs situation.

Det här var en mycket intressant dag som gav stor möjlighet att föra in anhörigperspektivet i diskussionerna och föreningen kommer att ta kontakt med föreläsarna för att bjuda in till information till medlemmarna.

 

Familjejuridik – En aktuell fråga i livets alla skeden

Välkommen till en föreläsning tillsammans med Karin Asplund från Gillis
Edman. Föreläsningen handlar om familjejuridik och vänder sig till dig
som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.
Lokal: Redbergsteatern, Örngatan 6 Göteborg
När: Tisdagen den 31 oktober kl. 18.00
Avgift: 75:- OBS! Är du medlem i anhörigföreningen så bjuder föreningen på avgiften!
Obligatorisk anmälan till: madeleine.kall@sv.se / 031-707 18 22
På plats finns några föreningar, som vänder sig till
dig som anhörig, för att besvara frågor och informera om deras arbete.

Nationella anhörigdagen 2017

Det har blivit tradition att besöka Stadsbiblioteket den 6 oktober för att fylla på med kunskaper och berättelser. Då anordnar Göteborgs Anhörigstöd seminarier med anledning av Nationella Anhörigdagen.

I år presenterades programmet av Ann Malmsten och Monica Albinsson, båda anhörigkonsulenter.

Kristina Palmgren, liberal kommunpolitiker, inledde med att tala om den ofta komplexa situationen att vara anhörig – att vara stolt över att kunna hjälpa men samtidigt sorgsen, ensam och trött. Hur hanterar man en helt ny situation, vad svarar man på den till synes enkla frågan: ”Hej, hur är det?”

Kristina uttryckte stolthet över stadens anhörigstöd och det arbete de utför och uppmanade alla anhöriga att ta emot det stöd som ges – tveka inte!

Eva Ottosson, anhörig till Micke som drabbades av demenssjukdom när han var 35 år, talade på temat ”När tiden är begränsad”.

Micke upptäckte själv att något inte längre stämde för honom. ”Något är fel i min kropp” sa han. Det var inledningen till en ganska lång utredning som resulterade i en demensdiagnos. Då de kom till Minnesmottagningen ett år innan diagnosen fastställdes fick de höra – var glad att det inte är en demenssjukdom, då hade ni haft 25 år av elände framför er…

Deras son var 3 år, de var mitt i livet och allt kastades omkull för hela familjen.  Micke hade problem med närminnet, han blev sjukskriven och försämrades långsamt. De gjorde allt praktiskt som behövdes – skrev testamente, fullmakter, huset överfördes till Eva, de fyllde i Vita arkivet.

Så småningom kände Micke att han inte ville vara ensam hemma, då Eva var på jobbet. Det var för mycket ansvar för honom. Första ansökan om telefonservice hos hemtjänsten fick avslag, men överklagan resulterade i bifall, 3,5 år senare.

För Eva innebar den nya situation ett starkt stresspåslag, hon fick utslag och hög puls. Når Micke gick i dagverksamhet gjorde hon allt som hon inte hann med när Micke var hemma, allt för att kunna underlätta för när Micke kom hem. Hon gjorde inget för sig själv. Det innebar så stor press för Eva att Micke till slut fattade beslutet att flytta till särskilt boende. I början besökte Eva Micke som hans fru. Det var mycket tungt och svårt, Micke var mycket sjuk. Det kändes som att gå sönder, varje gång. Nu kan hon komma dit som hans allra bästa vän och det känns lättare.

Eva och Micke har varit mycket öppna med hur deras liv har blivit. Det har hänt att Eva tvekat om det är rätt att berätta så mycket. ”Mitt liv får mening om du berättar om mig” säger Micke då.

Evas råd till andra anhöriga:

  • Jag ska vara nr 1 i mitt liv.
  • Jag ska hitta möjligheter att pysa ut, hitta platsen där jag kan göra det.
  • Prata om sjukdomen, med barnen, vännerna. ”Pappa har en tjuv i hjärnan som själ pusselbitar” förklarar Eva för sonen.

eva.ottosson@hotmail.se    Eva&mickeottosson.se

 

Henrik Zetterberg, forskare vid Minnesmottagningen SU, talade huvudsakligen om Alzheimers sjukdom – bakgrund, symtom och symtomlindrande läkemedel samt aktuell forskning.

För några år sedan talade man mycket om ”bromsmediciner” och begreppet används fortfarande. Men sanningen är att det för närvarande inte finns några läkemedel som bromsar upp plackbildning och nystan som uppstår vid Alzheimers sjukdom. Man kan dock få mycket bra resultat av behandling med symtomlindrande läkemedel som t ex Exelon. Den forskning som pågår för närvarande kan ge resultat tidigast 2019, eftersom man måste gå i genom tre stadier innan en studie anses helt genomförd.

Ett problem inom forskningen är att man ännu inte känner till vad som orsakar att placket att börja klibba ihop sig mer än vanligt, vilket medför att man inte har en väg att inrikta forskningen på, utan ännu så länge söker på bred front.

Kan man påverka risken att få Alzheimer? Man läser ju i olika tidningar, tips om levnadsvanor som kan öka/minska risken att få en demenssjukdom. Enligt en kollega till Henrik finns bara två sätt att undvika demenssjukdom: Att välja sina föräldrar och att dö ung.

Det finns med andra ord ännu inga andra säkra strategier för att undvika demenssjukdom än de som gäller för livet i allmänhet – rök mindre, motionera, ät bra mat och drick inte alltför mycket alkohol!

Därmed var en berörande och inspirerande eftermiddag slut och vi gick vidare ut i våra liv, berikade med känslor, insikt och kunskap.

 

Eva Ottosson och Henrik Zetterberg (i skägg)

 

Göteborgs stads anhörigkonsulenter

Göteborgs kommun har, i sina stadsdelar, anhörigkonsulenter vars uppgift är att ge stöd till anhöriga.

Här finner du kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna. Du hittar även information på Göteborgs kommun och under Aktiviteter på denna hemsida finner du aktiviteter som anhörigkonsulenterna erbjuder.

anhörigkonsulenter 2017

Nyhetsbrev från Bräcke Diakoni

Hela nyhetsbrev handlar om Bräcke Diakonis nya projekt, Vuxensyskonprojektet, ett mycket viktigt projekt!

Du har möjlighet att vara med!

Läs hela nyhetsbrevet här

 

Höstens föreläsningar och utbildningar i stadens Anhörigstöd

Kommunens Anhörigstöd har mycket att erbjuda sina anhöriga – här nedan finner du höstens program för föreläsningar i samtliga stadsdelar! I regel är föreläsningarna gratis, ibland ska man anmäla i förväg att man vill komma – det finns så mycket att välja på!

Här finner du schemat för höstens föreläsningar och utbildningar